Tài liệu ôn thi THPT môn Lý

Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, tài liệu ôn thi THPT môn Lý giúp các em tổng quan toàn bộ lý thuyết chương trình lớp 12. Tài liệu ôn thi THPT môn Lý này gồm được viết theo từng chương phân theo các chủ đề cụ thể rất chi tiết nhưng ngắn gọn.

Qua đó, giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được tốt nhất. Vì vậy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổng hợp tài liệu tóm tắt với nhiều tâm huyết với mục đích giúp các Em có một kỳ thi THPT Quốc gia 2022 thành công nói chung và môn Lý nói riêng.

Ôn thi THPT môn Lý

Tải tài liệu xuống >>: DAI-HOC-QUOC-TE-HONG-BANG-MON-LY

(Tham khảo và tổng hợp)

Mời xem thêm:

Xem thêm tài liệu tóm tắt Ôn tập các môn thi THPT

Tài liệu ôn thi THPT môn Văn

Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, tài liệu ôn thi THPT môn Văn giúp các em tổng quan toàn bộ lý thuyết chương trình lớp 12. Tài liệu này gồm những dạng bài thường xuyên xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn.

Qua đó, giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức môn  được tốt nhất. Vì vậy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổng hợp chia sẻ một số dạng bài đó là những tác phẩm trọng tâm cần được lưu ý và ôn kỹ với mục đích giúp các Em có một kỳ thi THPT Quốc gia 2022 thành công nói chung và môn Văn nói riêng.

 

Xem tài liệu tại đây >>: DAI-HOC-QUOC-TE-HONG-BANG-MON

(Tham khảo và tổng hợp)

Mời xem thêm:

Xem thêm tài liệu tóm tắt Ôn tập các môn thi THPT

Tài liệu ôn thi THPT môn Toán

Tổng hợp kiến thức cơ bản môn Toán, giúp các em hệ thống lại toàn bộ những kiến thức cơ bản, theo chương để ôn tập thật tốt. Từ đó, nắm vững những kiến thức trọng tâm nhất của môn Toán. Giúp các em đạt điểm số cao trong kỳ thi THPT sắp tới.

Qua đó, giúp các bạn học sinh ôn tậpcủng cố kiến thức được tốt nhất. Vì vậy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổng hợp tài liệu tóm tắt với nhiều tâm quyết với mục đích giúp các Em có một kỳ thi THPT Quốc gia 2022 thành công nói chung và môn Toán nói riêng.

Đây là toàn bộ tài liệu tóm tắt môn Toán phục vụ việc ôn tập và thi THPT 2022

Tải xuống tài liệu >>: DAI-HOC-QUOC-TE-HONG-BANG-MON-TOAN

(Tham khảo Toán thầy Đạt)

Mời xem thêm:

Xem thêm tài liệu tóm tắt Ôn tập các môn thi THPT

Tài liệu tóm tắt ôn thi THPT môn Tiếng Anh

Nhằm mang đến những kiến thức cô đọngdễ nhớ cho các Em học 2k4 chuẩn bị tham gia kỳ thi THPT 2022. Đây là một kỳ thi quan trọng để các Em học sinh THPT chuẩn bị vào con đường đại học. 

Vì vậy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tạo ra 1 tài liệu tóm tắt với nhiều tâm quyết với mục đích giúp các Em có một kỳ thi THPT Quốc gia 2022 thành công nói chung và môn Tiếng Anh nói riêng.

Đây là toàn bộ tài liệu tóm tắt môn Tiếng Anh phục vụ việc ôn tập và thi THPT 2022

Tải xuống tài liệu >>: DAI-HOC-QUOC-TE-HONG-BANG-MON-TIENG-ANH

Bản đồ đến Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Mời xem thêm:

Xem thêm tài liệu tóm tắt Ôn tập các môn thi THPT

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Tài liệu ôn thi THPT môn Địa

Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, tài liệu ôn thi THPT môn Địa giúp các em tổng quan toàn bộ lý thuyết chương trình lớp 12. Tài liệu này được tổng hợp theo từng chương phân theo các chủ đề cụ thể rất chi tiết nhưng ngắn gọn.

Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được tốt nhất. Vì vậy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổng hợp tài liệu tóm tắt với nhiều tâm huyết với mục đích giúp các Em có một kỳ thi THPT Quốc gia 2022 thành công nói chung và môn Địa nói riêng.

 

Ôn thi THPT môn Địa

Tải tài liệu >>: DAI-HOC-QUOC-TE-HONG-BANG-MON-DIA

(Tham khảo và tổng hợp)

Mời xem thêm:

Xem thêm tài liệu tóm tắt Ôn tập các môn thi THPT

Tài liệu ôn thi THPT môn Sinh

Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, tài liệu ôn thi THPT môn Sinh giúp các em tổng quan toàn bộ lý thuyết chương trình lớp 12. Tài liệu ôn thi THPT môn Sinh này được viết theo từng chương phân theo các chủ đề cụ thể rất chi tiết nhưng ngắn gọn.

Qua đó, giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được tốt nhất. Vì vậy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổng hợp tài liệu tóm tắt với nhiều tâm quyết với mục đích giúp các Em có một kỳ thi THPT Quốc gia 2022 thành công nói chung và môn Sinh nói riêng.

Ôn thi THPT môn Sinh

Tải tài liệu xuống >>: DAI-HOC-QUOC-TE-HONG-BANG-MON-SINH

(Thuvienhoclieu)

Mời xem thêm:

Xem thêm tài liệu tóm tắt Ôn tập các môn thi THPT

Tài liệu ôn thi THPT môn Hóa

Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, tài liệu ôn thi THPT môn Hóa giúp các em tổng quan toàn bộ lý thuyết chương trình lớp 12. Tài liệu ôn thi THPT môn  này được viết theo kiến thức liên quan đến kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, sắt,… chương phân theo các chủ đề cụ thể rất chi tiết nhưng ngắn gọn.

Qua đó, giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được tốt nhất. Vì vậy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tạo ra 1 tài liệu tóm tắt với nhiều tâm quyết với mục đích giúp các Em có một kỳ thi THPT Quốc gia 2022 thành công nói chung và môn Sinh nói riêng.

Tải xuống tài liệu >> DAI-HOC-QUOC-TE-HONG-BANG-MON-HOA

(Tham khảo nhiều nguồn)

Mời xem thêm:

Xem thêm tài liệu tóm tắt Ôn tập các môn thi THPT

Tài liệu ôn thi THPT môn Sử

Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, tài liệu ôn thi THPT môn Sử giúp các em tổng quan toàn bộ lý thuyết chương trình lớp 12. Tài liệu này được cập nhật liên tục theo từng năm về cấu trúc các đề thi mới nhất.

Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức môn  được tốt nhất. Vì vậy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổng hợp tài liệu tóm tắt với nhiều tâm huyết với mục đích giúp các Em có một kỳ thi THPT Quốc gia 2022 thành công nói chung và môn Sử nói riêng.

Ôn thi THPT môn Sử

 

Tải tài liệu >>: DAI-HOC-QUOC-TE-HONG-BANG-MON-SU

(Tham khảo và tổng hợp)

Mời xem thêm:

Xem thêm tài liệu tóm tắt Ôn tập các môn thi THPT

Tài liệu ôn thi THPT môn GDCD

Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, tài liệu ôn thi THPT môn  giúp các em tổng quan toàn bộ lý thuyết chương trình lớp 12. Tài liệu này được cập nhật liên tục theo từng năm về cấu trúc các đề thi mới nhất.

Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức môn GDCD được tốt nhất. Vì vậy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổng hợp tài liệu tóm tắt với nhiều tâm huyết với mục đích giúp các Em có một kỳ thi THPT Quốc gia 2022 thành công nói chung và môn GDCD nói riêng.

Ôn thi THPT môn GDCD

 

Tải tài liệu >>: DAI-HOC-QUOC-TE-HONG-BANG-MON-GDCD

(Tham khảo và tổng hợp)

Mời xem thêm:

Xem thêm tài liệu tóm tắt Ôn tập các môn thi THPT

Tài liệu ôn thi THPT môn Tin

Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, tài liệu ôn thi THPT môn Tin giúp các em tổng quan toàn bộ lý thuyết chương trình lớp 12. Tài liệu ôn thi THPT môn Sinh này được viết theo từng chương phân theo các chủ đề cụ thể rất chi tiết nhưng ngắn gọn.

Qua đó, giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được tốt nhất. Vì vậy Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổng hợp tài liệu tóm tắt với nhiều tâm quyết với mục đích giúp các Em có một kỳ thi THPT Quốc gia 2022 thành công nói chung và môn Tin nói riêng.

Ôn thi THPT môn Tin

 

Tải tài liệu tại đây >>: DAI-HOC-QUOC-TE-HONG-BANG-MON-TIN

(Tham khảo và tổng hợp)

Mời xem thêm:

Xem thêm tài liệu tóm tắt Ôn tập các môn thi THPT