CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN GIÁO DỤC MẦM NON

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Đào tạo nhà giáo dục mầm non theo mô hình “TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN” tập trung phát triển theo vai trò: giáo viên chăm sóc, giáo viên trợ giảng; giáo viên chủ nhiệm lớp; nhà giáo dục mầm non trên cơ sở HỌC TẬP PHỤC VỤ ở trường mầm non. Có chuyên môn nghiệp vụ, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin; thể chất, tinh thần, trí tuệ cảm xúc; nghiên cứu ứng dụng; tiếp cận các xu hướng mới và văn hóa, các giá trị cốt lõi nhằm chuẩn bị cho nhà giáo dục mầm non có năng lực làm việc trong môi trường giáo dục Việt Nam và quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Chương trình đào tạo nhà giáo mầm non của Bộ môn Giáo dục mầm non năm 2021 có những nét đồng nhất và có những đặc điểm nổi trội so với 2 chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục Mầm non của trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội, với trường Đại học Curtin, Úc là đào tạo theo mô hình “Trưởng thành toàn diện” dựa trên triết lý giáo dục nhân bản và “learning by doing”, giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức cho sinh viên ngay từ năm đầu của khóa học để trưởng thành toàn diện thành nhà giáo mầm non tương lai.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Đào tạo theo mô hình “Trưởng thành toàn diện” dựa trên triết lý giáo dục nhân bản và “learning by doing”
  • Chú trọng giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức cho sinh viên ngay từ năm đầu
  • 100% cơ hội việc làm tại hệ thống các trường mầm non của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàn

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Sinh viên tốt nghiệp cử nhân giáo dục mầm non đảm nhận các vị trí: 
  • Giáo viên mầm non
  •  Chuyên viên tư vấn giáo dục
  •  Chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non
  •  Nghiên cứu viên
  •  Biên tập viên các tạp chí liên quan giáo dục

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh

ThS. Hoàng Thị Mai

ThS. Phạm Thị Loan

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác –  Lênin 
2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 
6 Better Spoken English
7 Anh văn I
8 Anh văn II
9 Tin học đại cương 
10 Kỹ năng học tập ở Đại học
11 Giáo dục thể chất*
12 LT –Giáo dục quốc phòng – An ninh* 
13 TH– Giáo dục quốc phòng – An ninh* 
3. Thực tập sư phạm
52 Thực tập sư phạm 1 
53 Thực tập sư phạm 2 
54 Thực tập sư phạm 3 
55 Thực tập sư phạm 4 (tốt nghiệp) 
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành  
14 Tâm lý học đại cương 
15 Giáo dục học đại cương  
16 Sinh lý trẻ em 
17 Tâm lý học mầm non  
18 Giáo dục học mầm non 
19 Vệ sinh, dinh dưỡng cho trẻ mầm non 
20 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non 
21 Nghiên cứu khoa học trong giáo dục mầm non  
22 Anh văn chuyên ngành 1 
23 Anh văn chuyên ngành 2 
 2.2. Kiến thức ngành 
Phần bắt buộc  
24 Mỹ thuật mầm non Thiết kế và làm đồ chơi, đồ dùng dạy học 
25 Âm nhạc mầm non  
26 Giao tiếp sư phạm mầm non  
27 Nghệ thuật đọc, kể diễn cảm 
28 Xây dựng môi trường giáo dục 
Phần tự chọn 
29 Giá trị và kỹ năng sống trong giáo dục mầm non 
30 Tiếng Việt trong giáo dục mầm non 
31 Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non 
2.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ (nếu có) 
Phần bắt buộc  
32 Quản lý trường mầm non 
33 Phát triển chương trình giáo dục mầm non
34 Đánh giá trong giáo dục mầm non 
35 Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng 
36 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non 
37 Văn học và Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học 
38 Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non 
39 Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non 
40 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 
41 Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 
42 Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 
43 Phương pháp tổ chức hoạt động khám phá môi trường xung quanh cho trẻ mầm non 
44 Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non 
45 Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh 
Phần tự chọn 
46 Xu hướng và thách thức trong giáo dục mầm non 
47 Múa và biên dựng múa cho trẻ mầm non 
48 Giáo dục trẻ có khó khăn về ngôn ngữ 
49 Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
50 Tổ chức lễ hội trong trường mầm non 
51 Giáo dục hòa nhập trong trường mầm non 
4. Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
4.1. Khóa luận tốt nghiệp  
56 Khóa luận tốt nghiệp 
4.2. Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp  
57 Ứng dụng phương pháp Montessori trong giáo dục mầm non   
58 Ứng dụng cách tiếp cận STEAM trong giáo dục mầm non  
59 Ứng dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giáo dục mầm non  

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Better Spoken English
7 Anh văn I
8 Anh văn II
9 Tin học đại cương
10 Kỹ năng học tập ở Đại học
11 Giáo dục thể chất*
12 LT –Giáo dục quốc phòng – An ninh*
13 TH– Giáo dục quốc phòng – An ninh*
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
14 Tâm lý học đại cương
15 Giáo dục học đại cương
16 Sinh lý trẻ em
17 Tâm lý học mầm non
18 Giáo dục học mầm non
19 Vệ sinh, dinh dưỡng cho trẻ mầm non
20 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non
21 Nghiên cứu khoa học trong giáo dục mầm non
22 Anh văn chuyên ngành 1
23 Anh văn chuyên ngành 2
2.2. Kiến thức ngành
Phần bắt buộc
24 Mỹ thuật mầm non Thiết kế và làm đồ chơi, đồ dùng dạy học
25 Âm nhạc mầm non
26 Giao tiếp sư phạm mầm non
27 Nghệ thuật đọc, kể diễn cảm
28 Xây dựng môi trường giáo dục
Phần tự chọn
29 Giá trị và kỹ năng sống trong giáo dục mầm non
30 Tiếng Việt trong giáo dục mầm non
31 Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non
2.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ (nếu có)
Phần bắt buộc
32 Quản lý trường mầm non
33 Phát triển chương trình giáo dục mầm non
34 Đánh giá trong giáo dục mầm non
35 Phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng
36 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non
37 Văn học và Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học
38 Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non
39 Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
40 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
41 Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
42 Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
43 Phương pháp tổ chức hoạt động khám phá môi trường xung quanh cho trẻ mầm non
44 Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
45 Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh
Phần tự chọn
46 Xu hướng và thách thức trong giáo dục mầm non
47 Múa và biên dựng múa cho trẻ mầm non
48 Giáo dục trẻ có khó khăn về ngôn ngữ
49 Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
50 Tổ chức lễ hội trong trường mầm non
51 Giáo dục hòa nhập trong trường mầm non
3. Thực tập sư phạm
52 Thực tập sư phạm 1
53 Thực tập sư phạm 2
54 Thực tập sư phạm 3
55 Thực tập sư phạm 4 (tốt nghiệp)
4. Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
4.1. Khóa luận tốt nghiệp
56 Khóa luận tốt nghiệp
4.2. Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
57 Ứng dụng phương pháp Montessori trong giáo dục mầm non
58 Ứng dụng cách tiếp cận STEAM trong giáo dục mầm non
59 Ứng dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giáo dục mầm non