CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) là trường đại học ngoài công lập đầu tiên đào tạo chuyên ngành Giáo dục thể chất và luôn đi đầu trong các phong trào thể dục thể thao tại Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để đảm nhiệm công tác giảng dạy, quản lý, huấn luyện thể chất tại các trường, học viện, trung tâm.
 • Đặc biệt, sinh viên được rèn luyện khả năng điều hành và quản lý trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực thể thao.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Chương trình học được cập nhật và cải tiến hàng năm theo nhu cầu xã hội
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế
 • Cơ hội việc làm tại các trường học, cơ quan, doanh nghiệp trong mạng lưới liên kết của HIU

CƠ HỘI VIỆC LÀM

 •  Giáo viên giảng dạy tại các trường trong nước và quốc tế.
 •  Quản lý và điều hành Gym tại các Tập đoàn; Doanh nghiệp; Khách sạn – Resort 5 sao; Trung tâm TDTT trong và ngoài nước.
 •  Chuyên viên kinh doanh các sản phẩm trang thiết bị Gym.
 •  Chuyên viên quản trị các công trình và cơ sở vật chất về Gym.
 •  Chuyên viên tổ chức sự kiện thể thao về Gym – Fitness chuyên nghiệp.
 •  Huấn luyện viên chuyên nghiệp về tất cả các môn thể thao tập luyện trong Gym

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

PGS.TS Lương Thị Ánh Ngọc
Phó bộ môn Thể dục – chuyên ngành Thể dục – Thể hình

Thầy Trần Gia Vượng
Giảng viên Gym & Fitness

Thầy Nguyễn Khánh Duy
Giảng viên Gym & Fitness

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
1.1 Lí luận Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa Xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2 Khoa học xã hội
6 Pháp luật đại cương
7 Tâm lý học đại cương
8 Giáo dục học đại cương
9 Tâm lý lứa tuổi và dạy học
10 Tư duy biện luận
1.3 Ngoại ngữ 
11 Anh văn I
12 Anh văn II
1.4 Tin học
13 Tin học Đại cương
1.5 Giáo dục Quốc phòng
14 LT –  Giáo dục Quốc phòng – An ninh (*)
15 TH – Giáo dục Quốc phòng – An ninh (*)
2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.2 Kiến thức chuyên ngành 
2.2.1  Kiến thức chuyên ngành lý thuyết
1 Lý luận và nguyên tắc cơ bản trong tập luyện Gym – Fitness
2 Kỹ thuật và phương pháp huấn luyện Gym-Fitness
3 Dinh dưỡng – Doping trong tập luyện Thể hình _ Fitness
4 Chấn thương và một số bệnh thường gặp trong thể thao
5 Vận động trị liệu – Hồi phục sau tập luyện thê thao
6 Tổ chức thi đấu Gym-Fitness
7 Phương pháp tổ chức và quản lý phòng Gym
2.2.2 Kiến thức chuyên ngành thực hành 
1 Thể thao chuyên ngành 1
2 Thể thao chuyên ngành 2
3 Thể thao chuyên ngành 3
4 Thể thao chuyên ngành 4
5 Thể thao chuyên ngành 5
6 Thể thao chuyên ngành 6
7 Thể thao chuyên ngành 7
2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1 Kiến thức cơ sở
2.1.1  Kiến thức cơ sở ngành lý thuyết bắt buộc 
1 Giới thiệu ngành
2 Giao tiếp sư phạm
3 Tâm lý học  thể dục thể thao
4 Giáo dục học  thể dục thể thao
5 Lý luận và phương pháp  thể dục thể thao
6 Lý luận và phương pháp  thể dục thể thao trong trường học
7 Giải phẫu học  thể dục thể thao
8 Sinh lý học  thể dục thể thao
9 Sinh hóa  thể dục thể thao
10 Sinh cơ  thể dục thể thao
11 Kiểm tra y học  thể dục thể thao
12 Toán học thống kê và Đo lường  thể dục thể thao
13 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong  thể dục thể thao
14 Anh Văn chuyên ngành I
15 Anh Văn chuyên ngành II
16 Kinh doanh & Marketing thể thao
2.1.2  Kiến thức cơ sở ngành thực hành bắt buộc
1 Điền kinh
2 Thể dục
3 Bơi lội
4 Bóng đá
5 Yoga
6 Kick fix
2.1.3 Kiến thức cơ sở ngành thực hành tự chọn: chọn 2 học phần
1 Võ thuật
2 Cờ vua
3 Quần vợt
4 Trò chơi vận động
5 Golf
6 Đá cầu
7 Khiêu vũ
8 Xe đạp – Gym
9 Body Pump – Gym
10 Body Combat – Gym
11 Aerobic step – Gym
12 Zumba – Gym
3 Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp
3.1 Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập sư phạm 1
2 Thực tập sư phạm 2
3.2. Khóa luận tốt nghiệp  
1 Khóa luận tốt nghiệp
Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 
1 Giáo dục học sinh, vận động viên trẻ
2 Lý luận và phương pháp huấn luyện  thể dục thể thao trẻ

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
1.1 Lí luận Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa Xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2 Khoa học xã hội
6 Pháp luật đại cương
7 Tâm lý học đại cương
8 Giáo dục học đại cương
9 Tâm lý lứa tuổi và dạy học
10 Tư duy biện luận
1.3 Ngoại ngữ
11 Anh văn I
12 Anh văn II
1.4 Tin học
13 Tin học Đại cương
1.5 Giáo dục Quốc phòng
14 LT – Giáo dục Quốc phòng – An ninh (*)
15 TH – Giáo dục Quốc phòng – An ninh (*)
2.1 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1 Kiến thức cơ sở
2.1.1 Kiến thức cơ sở ngành lý thuyết bắt buộc
1 Giới thiệu ngành
2 Giao tiếp sư phạm
3 Tâm lý học thể dục thể thao
4 Giáo dục học thể dục thể thao
5 Lý luận và phương pháp thể dục thể thao
6 Lý luận và phương pháp thể dục thể thao trong trường học
7 Giải phẫu học thể dục thể thao
8 Sinh lý học thể dục thể thao
9 Sinh hóa thể dục thể thao
10 Sinh cơ thể dục thể thao
11 Kiểm tra y học thể dục thể thao
12 Toán học thống kê và Đo lường thể dục thể thao
13 Phương pháp nghiên cứu khoa học trong thể dục thể thao
14 Anh Văn chuyên ngành I
15 Anh Văn chuyên ngành II
16 Kinh doanh & Marketing thể thao
2.1.2 Kiến thức cơ sở ngành thực hành bắt buộc
1 Điền kinh
2 Thể dục
3 Bơi lội
4 Bóng đá
5 Yoga
6 Kick fix
2.1.3 Kiến thức cơ sở ngành thực hành tự chọn: chọn 2 học phần
1 Võ thuật
2 Cờ vua
3 Quần vợt
4 Trò chơi vận động
5 Golf
6 Đá cầu
7 Khiêu vũ
8 Xe đạp – Gym
9 Body Pump – Gym
10 Body Combat – Gym
11 Aerobic step – Gym
12 Zumba – Gym
2.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.2 Kiến thức chuyên ngành
2.2.1 Kiến thức chuyên ngành lý thuyết
1 Lý luận và nguyên tắc cơ bản trong tập luyện Gym – Fitness
2 Kỹ thuật và phương pháp huấn luyện Gym-Fitness
3 Dinh dưỡng – Doping trong tập luyện Thể hình _ Fitness
4 Chấn thương và một số bệnh thường gặp trong thể thao
5 Vận động trị liệu – Hồi phục sau tập luyện thê thao
6 Tổ chức thi đấu Gym-Fitness
7 Phương pháp tổ chức và quản lý phòng Gym
2.2.2 Kiến thức chuyên ngành thực hành
1 Thể thao chuyên ngành 1
2 Thể thao chuyên ngành 2
3 Thể thao chuyên ngành 3
4 Thể thao chuyên ngành 4
5 Thể thao chuyên ngành 5
6 Thể thao chuyên ngành 6
7 Thể thao chuyên ngành 7
3 Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp
3.1 Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập sư phạm 1
2 Thực tập sư phạm 2
3.2. Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp
Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Giáo dục học sinh, vận động viên trẻ
2 Lý luận và phương pháp huấn luyện thể dục thể thao trẻ