CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

KIẾN TRÚC SƯ

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Kiến trúc là ngành đặc thù nằm giữa hai lĩnh vực nghệ thuật và kỹ thuật liên quan đến tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc. Ngành Kiến trúc đào tạo những chuyên gia về nghệ thuật và khoa học, chuyên thiết kế kiến tạo các công trình kiến trúc tiên tiến hiện đại, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. Họ biến nhu cầu mơ ước của con người về nhà ở, nơi sinh hoạt, vui chơi, giải trí, nơi làm việc… thành hình ảnh hiện thực để khởi tạo những thành phố thông minh, phát triển bền vững, gắn kết hài hoà với thế giới tự nhiên.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Đào tạo kiến thức về công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, khả năng lĩnh hội nghệ thuật kiến trúc và nắm bắt các xu thế kiến trúc đương đại;
  • Sinh viên tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại HIU biết vận dụng linh hoạt các tiêu chuẩn xây dựng bảo đảm 3 yếu tố: công năng, nghệ thuật và kỹ thuật;
  • Trang bị cho sinh viên các kỹ năng mềm để làm tốt công việc của một kiến trúc sư và là tư vấn thiết kế.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Trang bị cho sinh viên tư chất của một nghệ sĩ, một nhà khoa học kỹ thuật, một người làm công tác văn hoá xã hội với các năng lực tư duy thẩm mỹ trong không gian, nhận thức và tạo dựng cái đẹp, khao khát sáng tạo, đam mê hình khối, háo hức tạo dựng công trình, thu nhỏ thế giới vào tầm mắt và có bản lĩnh kiên định vững vàng;
  • Các Kiến trúc sư tương lai thông thạo ngoại ngữ và các phần mềm tin học ứng dụng, sẵn sàng trải nghiệm cho các khoá học tại các trường đại học danh tiếng nước ngoài đã ký kết hợp tác với HIU, sẵn sàng tiếp cận, tiếp thu nền kiến trúc tiên tiến của thế giới.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Kiến trúc sư thiết kế, thi công, giám sát các công trình kiến trúc dân dụng, công nghiệp, quy hoạch xây dựng các điểm dân cư, cao ốc, công trình đô thị và nông thôn tại các công ty tư vấn, các viện trực thuộc Bộ, ngành…
  • Chuyên gia tư vấn, cung cấp các giải pháp về kiến trúc tại các công ty kiến trúc, xây dựng.
  • Tự khởi nghiệp với vai trò chủ đầu tư, thiết kế, thi công các công trình kiến trúc.
  • Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, viện nghiên cứu, công ty, tập đoàn và tự khởi nghiệp.

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

TS.KTS LÊ TRỌNG HẢI

TH.S KTS. THÁI ĐỨC LỊCH

NCS. VÕ NGỌC HÙNG

ThS. Võ Minh Phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
1.1    Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
1  Triết học Mác – Lê nin
2  Kinh tế chính trị Mác-Lê nin
3  Chủ nghĩa xã hội khoa học
4  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5  Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2      Khoa học xã hội
1 Pháp luật đại cương
2 Tư duy biện luận
1.3.     Ngoại ngữ
1 Anh văn I
2 Anh văn II
1.4.     Toán học – Khoa học tự nhiên
1 Giải tích
2 Đại số tuyến tính 
3 Tin học đại cương
1.4.     Giáo dục thể chất
1 Giáo dục thể chất (*)
1.5.     Giáo dục quốc phòng
1 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
2 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

   

2.1. Kiến thức cơ sở ngành
1 Hình học họa hình 
2 Vẽ chì và màu cơ bản
3 Vẽ màu nước
4 Điêu khắc
5 Kiến trúc nhập môn
6 Cơ sở kiến trúc 1
7 Cơ sở kiến trúc 2
8 Cơ sở kiến trúc 3
9 Cơ sở kiến trúc 4
10 Cơ học công trình
11 Kết cấu công trình
12 Cơ sở văn hóa Việt Nam
13 Bố cục tạo hình kiến trúc
14 Tin học chuyên ngành I 
15 Tin học chuyên ngành II
16 Trắc địa bản đồ
2.2. Kiến thức ngành
1 Lịch sử Kiến trúc Phương Tây
2 Lịch sử Kiến trúc Phương Đông và Việt Nam
3 Nguyên lý thiết kế Kiến trúc nhà ở
4 Nguyên lý thiết kế Kiến trúc công trình công cộng
5 Nguyên lý thiết kế Kiến trúc công nghiệp
6 Cấu tạo kiến trúc 1 
7 Cấu tạo kiến trúc 2 
8 Vật lý kiến trúc 1 
9 Vật lý kiến trúc 2 
10 Luật Xây dựng và Quản lý dự án
11 Nguyên lý quy hoạch đô thị
12 Kỹ thuật điện chiếu sáng 
13 Cấp, thoát nước công trình
14 San nền tiêu thủy, chuẩn bị mặt bằng xây dựng
15 Thiết kế đô thị bền vững
16 Anh văn chuyên ngành I
17 Anh văn chuyên ngành II
2.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ (nếu có)
2.3.1  Đồ án thực hành chuyên ngành
18 Thiết kế nhanh 1+2 
19 Thiết kế nhanh 3+4 
20 Đồ án kiến trúc nhà ở 1 
21 Đồ án kiến trúc nhà ở 2 
22 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
23 Đồ án cấu tạo kiến trúc      
24 Đồ án kiến trúc công cộng 1 
25 Đồ án kiến trúc công cộng 2
26 Đồ án kiến trúc công cộng 3 
27 Đồ án kiến trúc công cộng 4 
28 Đồ án kiến trúc công cộng 5 
29 Đồ án kiến trúc công nghiệp 
30 Đồ án quy hoạch đô thị
31 Đồ án thiết kế nội ngoại thất
32 Đồ án thiết kế cảnh quan, hoặc thiết kế đô thị bền vững
33 Đồ án kiến trúc tổng hợp 
2.3.2.  Chuyên đề bắt buộc
34 Chuyên đề  bảo tồn di sản Kiến trúc 
35 Chuyên đề: Đề cương tốt nghiệp
36 Thực tập tốt nghiệp
2.3.3.   Chuyên đề tự chọn (chọn 1 trong 4 môn)
37 Chuyên đề Kiến trúc đương đại 
38 Chuyên đề Kiến trúc Phong thủy 
39 Chuyên đề vật liệu mới
40 Chuyên đề kiến trúc không gian nhịp lớn

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
1.1 Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
1 Triết học Mác – Lê nin
2 Kinh tế chính trị Mác-Lê nin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2 Khoa học xã hội
1 Pháp luật đại cương
2 Tư duy biện luận
1.3. Ngoại ngữ
1 Anh văn I
2 Anh văn II
1.4. Toán học – Khoa học tự nhiên
1 Giải tích
2 Đại số tuyến tính
3 Tin học đại cương
1.4. Giáo dục thể chất
1 Giáo dục thể chất (*)
1.5. Giáo dục quốc phòng
1 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
2 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
1 Hình học họa hình
2 Vẽ chì và màu cơ bản
3 Vẽ màu nước
4 Điêu khắc
5 Kiến trúc nhập môn
6 Cơ sở kiến trúc 1
7 Cơ sở kiến trúc 2
8 Cơ sở kiến trúc 3
9 Cơ sở kiến trúc 4
10 Cơ học công trình
11 Kết cấu công trình
12 Cơ sở văn hóa Việt Nam
13 Bố cục tạo hình kiến trúc
14 Tin học chuyên ngành I
15 Tin học chuyên ngành II
16 Trắc địa bản đồ
2.2. Kiến thức ngành
1 Lịch sử Kiến trúc Phương Tây
2 Lịch sử Kiến trúc Phương Đông và Việt Nam
3 Nguyên lý thiết kế Kiến trúc nhà ở
4 Nguyên lý thiết kế Kiến trúc công trình công cộng
5 Nguyên lý thiết kế Kiến trúc công nghiệp
6 Cấu tạo kiến trúc 1
7 Cấu tạo kiến trúc 2
8 Vật lý kiến trúc 1
9 Vật lý kiến trúc 2
10 Luật Xây dựng và Quản lý dự án
11 Nguyên lý quy hoạch đô thị
12 Kỹ thuật điện chiếu sáng
13 Cấp, thoát nước công trình
14 San nền tiêu thủy, chuẩn bị mặt bằng xây dựng
15 Thiết kế đô thị bền vững
16 Anh văn chuyên ngành I
17 Anh văn chuyên ngành II
2.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ (nếu có)
2.3.1 Đồ án thực hành chuyên ngành
18 Thiết kế nhanh 1+2
19 Thiết kế nhanh 3+4
20 Đồ án kiến trúc nhà ở 1
21 Đồ án kiến trúc nhà ở 2
22 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
23 Đồ án cấu tạo kiến trúc
24 Đồ án kiến trúc công cộng 1
25 Đồ án kiến trúc công cộng 2
26 Đồ án kiến trúc công cộng 3
27 Đồ án kiến trúc công cộng 4
28 Đồ án kiến trúc công cộng 5
29 Đồ án kiến trúc công nghiệp
30 Đồ án quy hoạch đô thị
31 Đồ án thiết kế nội ngoại thất
32 Đồ án thiết kế cảnh quan, hoặc thiết kế đô thị bền vững
33 Đồ án kiến trúc tổng hợp
2.3.2. Chuyên đề bắt buộc
34 Chuyên đề bảo tồn di sản Kiến trúc
35 Chuyên đề: Đề cương tốt nghiệp
36 Thực tập tốt nghiệp
2.3.3. Chuyên đề tự chọn (chọn 1 trong 4 môn)
37 Chuyên đề Kiến trúc đương đại
38 Chuyên đề Kiến trúc Phong thủy
39 Chuyên đề vật liệu mới
40 Chuyên đề kiến trúc không gian nhịp lớn