CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN QUAN HỆ QUỐC TẾ

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế có kiến thức và kỹ năng chuyên ngành tương đương với sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước, đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, tác phong chuyên nghiệp để khởi nghiệp, phát triển nghề nghiệp phù hợp chuyên ngành.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế có trình độ tiếng Anh IELTS 5.5 (ngoại ngữ 1) và có khả năng giao tiếp tốt một ngoại ngữ thứ hai (tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp).

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Đào tạo đồng thời hai Chương trình cử nhân tiêu chuẩn và Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.
  • Chú trọng phát triển kỹ năng thực hành, tư duy logic, nhạy bén trong kinh doanh
  • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, có nhiều kinh nghiệm quản lý thực tiễn tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế có thể đảm đương công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tại các cơ quan, công ty, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn đa quốc gia, công ty liên doanh, doanh nghiệp hoặc làm việc trong ngành ngoại giao, giáo dục, du lịch, truyền thông…
  • Có năng lực tự học, tự nghiên cứu và tham gia học tập ở bậc cao hơn tại Việt Nam và nước ngoài.

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

ThS. Vũ Luyện

TS Đỗ Xuân Biên
Trưởng Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khối kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
6 Pháp luật đại cương
7 Lịch sử văn minh thế giới
8 Phương pháp học đại học 
9 Giao tiếp văn hóa
10 Khu vực học nhập môn
11 Xã hội học đại cương 
12 Tâm lý học đại cương
13 Cơ sở văn hóa Việt Nam 
14 Tư duy phản biện 
15 Anh văn I
16 Anh văn II
17 Tin học đại cương 
18 Giáo dục thể chất 
Kiến thức chuyên ngành
STT Tên môn
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao
2 An ninh quốc tế 
3 Chuyên đề Hoa Kỳ
4 Chuyên đề Trung Quốc
5 Chuyên đề EU
6 Chuyên đề ASEAN
7 Những vấn đề toàn cầu
8 Toàn cầu hóa
9 Địa chính trị
Tiếng Anh chuyên ngành
STT Tên môn
1 Tiếng Anh chuyên ngành 1
2 Tiếng Anh chuyên ngành 2
3 Tiếng Anh giao tiếp quốc tế 1
4 Tiếng Anh giao tiếp quốc tế 2
Kiến thức cơ sở ngành
STT Tên môn
1 Nhập môn quan hệ quốc tế 
2 Đại cương về ngoại giao
3 Lịch sử Ngoại giao Việt Nam
4 Chính sách đối ngoại Việt Nam
5 Chính trị học đại cương
6 Phương pháp nghiên cứu trong quan hệ quốc tế
7 Quan hệ kinh tế quốc tế 
Kiến thức bổ trợ ngành
STT Phần bắt buộc
1 Công pháp Quốc tế
2 Tư pháp Quốc tế
3 Nghiệp vụ ngoại giao
4 Đàm phán quốc tế
STT Phần tự chọn
1 Quan hệ công chúng (PR)
2 Luật thương mại Quốc tế
3 Kinh tế đối ngoại Việt Nam
4 Marketing nhập môn 
5 Ngoại giao đa phương 
6 Ngoại giao công chúng
7 Các tổ chức quốc tế
8 Phát triển bền vững
Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp
STT Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp 
STT  Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp (có điều kiện – điểm trung bình từ 8.0 trở lên)
STT Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Truyền thông quốc tế
2 Nghiệp vụ thư ký văn phòng đối ngoại 

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
6 Pháp luật đại cương
7 Lịch sử văn minh thế giới
8 Phương pháp học đại học
9 Giao tiếp văn hóa
10 Khu vực học nhập môn
11 Xã hội học đại cương
12 Tâm lý học đại cương
13 Cơ sở văn hóa Việt Nam
14 Tư duy phản biện
15 Anh văn I
16 Anh văn II
17 Tin học đại cương
18 Giáo dục thể chất
Tiếng Anh chuyên ngành
STT Tên môn
1 Tiếng Anh chuyên ngành 1
2 Tiếng Anh chuyên ngành 2
3 Tiếng Anh giao tiếp quốc tế 1
4 Tiếng Anh giao tiếp quốc tế 2
Kiến thức cơ sở ngành
STT Tên môn
1 Nhập môn quan hệ quốc tế
2 Đại cương về ngoại giao
3 Lịch sử Ngoại giao Việt Nam
4 Chính sách đối ngoại Việt Nam
5 Chính trị học đại cương
6 Phương pháp nghiên cứu trong quan hệ quốc tế
7 Quan hệ kinh tế quốc tế
Kiến thức bổ trợ ngành
STT Phần bắt buộc
1 Công pháp Quốc tế
2 Tư pháp Quốc tế
3 Nghiệp vụ ngoại giao
4 Đàm phán quốc tế
STT Phần tự chọn
1 Quan hệ công chúng (PR)
2 Luật thương mại Quốc tế
3 Kinh tế đối ngoại Việt Nam
4 Marketing nhập môn
5 Ngoại giao đa phương
6 Ngoại giao công chúng
7 Các tổ chức quốc tế
8 Phát triển bền vững
Kiến thức chuyên ngành
STT Tên môn
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao
2 An ninh quốc tế
3 Chuyên đề Hoa Kỳ
4 Chuyên đề Trung Quốc
5 Chuyên đề EU
6 Chuyên đề ASEAN
7 Những vấn đề toàn cầu
8 Toàn cầu hóa
9 Địa chính trị
Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp
STT Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp
STT Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp (có điều kiện – điểm trung bình từ 8.0 trở lên)
STT Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Truyền thông quốc tế
2 Nghiệp vụ thư ký văn phòng đối ngoại