CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ SỰ KIỆN

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Quản trị Sự kiện là ngành học rất tiềm năng tại Việt Nam, đây cũng là ngành tương đối mới, không quá nhiều trường đại học, cao đẳng hoặc cơ sở dạy nghề có chương trình giảng dạy, do vậy sinh viên học Quản trị sự kiện sẽ có được lợi thế cạnh tranh sau khi tốt nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Chương trình đào tạo ngành Quản trị sự kiện nhằm mục đích cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng, có tri thức lẫn kỹ năng nhằm xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý sự kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cũng như các dự án ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
 • Sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức tổng quan về Khoa học xã hội và nhân văn, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu truyền thông, quan hệ công chúng và những kiến thức chuyên sâu về tổ chức và quản trị sự kiện.
 • Bên cạnh kiến thức, sinh viên còn sẽ được trang bị các kỹ năng chuyên môn như thiết lập quan hệ với công chúng, kỹ năng tổ chức, quản lý sự kiện trước, trong và sau khi sự kiện diễn ra; viết kịch bản, thiết kế website, nhằm phục vụ hoạt động tổ chức và quản trị sự kiện; kỹ năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, giao tiếp, phỏng vấn…
 • Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có năng lực tiếng Anh tương đương B1.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Sinh viên được tiếp cận các môn chuyên ngành và thực hành kỹ năng nghề nghiệp từ năm hai.
 • Sinh viên ngành Quản trị sự kiện được tham gia các hoạt động của ngành cũng như các hoạt động do Trường tổ chức bao gồm các hoạt động chuyên ngành về tổ chức sự kiện, truyền thông, sự kiện thiện nguyện…
 • Sinh viên được gửi đến các cơ quan truyền thông, các đơn vị tổ chức sự kiện uy tín để thực hành nghiệp vụ nghề nghiệp.
 • Bên cạnh giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, truyền thông, quan hệ công chúng, Trường còn có một đội ngũ hùng hậu gồm các chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức sự kiện tại TPHCM.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

 • Có cơ hội làm việc ở các cơ quan truyền thông, tổ chức sự kiện, quảng cáo và các tập đoàn, doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao,… trong nước và quốc tế.
 • Tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu có các chuyên ngành như Truyền thông, Quản trị sự kiện, quan hệ công chúng.
 • Cử nhân ngành Quản trị sự kiện có thể theo học bậc sau đại học (Thạc sĩ, Siến sĩ) các chuyên ngành truyền thông, báo chí, tổ chức sự kiện… tại các trường đại học trong và ngoài nước.

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

ThS. Nguyễn Văn San

ThS. Huỳnh Vũ Thạch

ThS. Mananya Techlertkamol

ThS. Lê Minh Ngọc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
6 Pháp luật đại cương
7 Tư duy biện luận
8 Tâm lý học Đại cương
9 Cơ sở Văn hóa Việt Nam
10 Phương pháp học đại học
11 Xã hội học đại cương
12 Giao tiếp văn hóa
13 Phương pháp nghiên cứu khoa học
14 Anh văn I
15 Anh văn II
16 Tin học đại cương
17 Giáo dục thể chất
18 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
19 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Kiến thức ngành
STT Phần bắt buộc    
1 Văn bản pháp luật và quy trình xin giấy phép     
2 Marketing & truyền thông trong sự kiện    
3 Tư duy thiết kế    
4 Công nghệ & ứng dụng trong ngành Sự kiện    
STT Phần tự chọn (chọn 2 môn)    
1 Quản trị rủi ro và an toàn cho khách    
2 Tài chính & kiểm soát ngân sách     
3 Cung ứng dịch vụ ăn uống    
4 Mạng xã hội    
Kiến thức chuyên sâu
STT Phần bắt buộc
1 Phương pháp viết đề án trong tổ chức sự kiện
2 Quản trị nhân sự trong sự kiện
3 Quản lý và vận hành sự kiện
4 Quản trị Dự án trong ngành Sự kiện
5 Kỹ năng dẫn chương trình
  Phần tự chọn (chọn 1 trong 3 hướng ngành)
STT 1-Hướng ngành Sự kiện MICE – Du lịch
1 Dịch vụ tiếp đãi trong sự kiện MICE
2 Quản trị Du lịch MICE
STT 2-Hướng ngành Sự kiện Giải trí – Văn hóa – Nghệ thuật
1 Thiết kế sân khấu
2 Quản trị sự kiện Giải trí – Văn hóa – Nghệ thuật
STT 3-Hướng ngành Sự kiện Thể thao
1 Quản trị sự kiện thể thao
2 Quản lý địa điểm và cơ sở vật chất trong sự kiện thể thao
STT Kiến thức bổ trợ (chọn 2 môn)
1 Kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
2 Kỹ thuật quay phim và dựng phim
3 Nghiệp vụ ngoại giao
4 Kỹ năng đàm phán và thuyết phục
STT Ngoại ngữ chuyên ngành
1 Anh Văn chuyên ngành I
2 Anh Văn chuyên ngành II

 

Kiến thức cơ sở ngành
STT Phần bắt buộc
1 Quản trị học
2 Marketing nhập môn
3 Nhập môn Quản trị sự kiện
4 Nhập môn Quan hệ Công chúng
STT Phần tự chọn (chọn 2 môn)
1 Ngôn ngữ báo chí
2 Xã hội học truyền thông đại chúng
3 Trí tuệ nhân tạo
4 An ninh truyền thông
Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ (nếu có)
STT Phần bắt buộc
1 Quy tắc ứng xử và phẩm chất đạo đức trong sự kiện
2 Quản trị tài trợ sự kiện
3 Quản lý khách hàng trong tổ chức sự kiện
4 Kỹ năng giao tiếp
STT Phần tự chọn (chọn 2 môn)
1 Quản trị thương hiệu
2 Quản lý đám đông trong sự kiện
3 Khai thác yếu tố văn hóa trong tổ chức sự kiện
4 Quản trị Sự kiện bền vững
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
STT Khóa luận/ Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp
2 Khóa luận tốt nghiệp
STT Học phần thay thế khóa luận/đồ án tốt nghiệp
1 Quảng cáo kỹ thuật số
2 Tổ chức và đánh giá sự kiện thể thao

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
6 Pháp luật đại cương
7 Tư duy biện luận
8 Tâm lý học Đại cương
9 Cơ sở Văn hóa Việt Nam
10 Phương pháp học đại học
11 Xã hội học đại cương
12 Giao tiếp văn hóa
13 Phương pháp nghiên cứu khoa học
14 Anh văn I
15 Anh văn II
16 Tin học đại cương
17 Giáo dục thể chất
18 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
19 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Kiến thức ngành
STT Phần bắt buộc
1 Văn bản pháp luật và quy trình xin giấy phép
2 Marketing & truyền thông trong sự kiện
3 Tư duy thiết kế
4 Công nghệ & ứng dụng trong ngành Sự kiện
STT Phần tự chọn (chọn 2 môn)
1 Quản trị rủi ro và an toàn cho khách
2 Tài chính & kiểm soát ngân sách
3 Cung ứng dịch vụ ăn uống
4 Mạng xã hội
Kiến thức chuyên sâu
STT Phần bắt buộc
1 Phương pháp viết đề án trong tổ chức sự kiện
2 Quản trị nhân sự trong sự kiện
3 Quản lý và vận hành sự kiện
4 Quản trị Dự án trong ngành Sự kiện
5 Kỹ năng dẫn chương trình
Phần tự chọn (chọn 1 trong 3 hướng ngành)
STT 1-Hướng ngành Sự kiện MICE – Du lịch
1 Dịch vụ tiếp đãi trong sự kiện MICE
2 Quản trị Du lịch MICE
STT 2-Hướng ngành Sự kiện Giải trí – Văn hóa – Nghệ thuật
1 Thiết kế sân khấu
2 Quản trị sự kiện Giải trí – Văn hóa – Nghệ thuật
STT 3-Hướng ngành Sự kiện Thể thao
1 Quản trị sự kiện thể thao
2 Quản lý địa điểm và cơ sở vật chất trong sự kiện thể thao
STT Kiến thức bổ trợ (chọn 2 môn)
1 Kỹ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
2 Kỹ thuật quay phim và dựng phim
3 Nghiệp vụ ngoại giao
4 Kỹ năng đàm phán và thuyết phục
STT Ngoại ngữ chuyên ngành
1 Anh Văn chuyên ngành I
2 Anh Văn chuyên ngành II
Kiến thức cơ sở ngành
STT Phần bắt buộc
1 Quản trị học
2 Marketing nhập môn
3 Nhập môn Quản trị sự kiện
4 Nhập môn Quan hệ Công chúng
STT Phần tự chọn (chọn 2 môn)
1 Ngôn ngữ báo chí
2 Xã hội học truyền thông đại chúng
3 Trí tuệ nhân tạo
4 An ninh truyền thông
Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ (nếu có)
STT Phần bắt buộc
1 Quy tắc ứng xử và phẩm chất đạo đức trong sự kiện
2 Quản trị tài trợ sự kiện
3 Quản lý khách hàng trong tổ chức sự kiện
4 Kỹ năng giao tiếp
STT Phần tự chọn (chọn 2 môn)
1 Quản trị thương hiệu
2 Quản lý đám đông trong sự kiện
3 Khai thác yếu tố văn hóa trong tổ chức sự kiện
4 Quản trị Sự kiện bền vững
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
STT Khóa luận/ Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp
2 Khóa luận tốt nghiệp
STT Học phần thay thế khóa luận/đồ án tốt nghiệp
1 Quảng cáo kỹ thuật số
2 Tổ chức và đánh giá sự kiện thể thao