CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN TÂM LÝ HỌC

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Tâm lý học là sự lựa chọn phù hợp cho những bạn trẻ có đam mê tìm hiểu và lý giải các hiện tượng tâm lý diễn ra trong thế giới nội tâm của con người. Chương trình đào tạo tại HIU hướng đến đào tạo những cử nhân Tâm lý học có kiến thức nền tảng về tâm lý học, nắm vững các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, đặc điểm tâm lý ở các lứa tuổi, có kỹ thuật, kỹ năng tham vấn và trị liệu, có khả năng thực hành tham vấn tâm lý tại trường học, bệnh viện, doanh nghiệp….

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  •  Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là trường Đại học theo xu hướng quốc tế, nhà trường luôn không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để hòa nhập với xu hướng toàn cầu hóa. Trên cơ sở đó, chương trình đào tạo của ngành Tâm lý học được xây dựng dựa trên việc cập nhật những kiến thức hiện đại nhất về tâm lý học theo định hướng ứng dụng giúp sinh viên phát triển được các năng lực cốt lõi cho bản thân như khám phá được cách chăm sóc sức khỏe tâm thần, làm thế nào để giảm căng thẳng, tăng cường trí nhớ, và làm sao để sống hạnh phúc, khỏe mạnh hơn… Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng về giao tiếp, đánh giá thông tin, tham vấn, kỹ năng quản lý xung đột, ra quyết định… đáp ứng yêu cầu cao của hoạt động nghề nghiệp.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học năng động tạo cảm hứng học tập và nghiên cứu

  • Đội ngũ giảng viên đều là những chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý, giàu kinh nghiệm

  • Sinh viên được thực hành tham vấn và điều trị tâm lý tại các cơ sở uy tín tại TPHCM

     

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Không chỉ giúp người học có kiến thức tâm lý, hiểu hơn về bản thân và những người xung quanh, Tâm lý học còn đem lại cơ hội nghề nghiệp rộng mở:
  • Tham vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp và giải quyết các vấn đề liên quan đến các mối quan hệ học đường tại các trường THCS và THPT.

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

TS Đỗ Xuân Biên
Trưởng Khoa KHXH

TS Vũ Luyện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
6 Xã hội học đại cương
7 Kỹ năng giao tiếp
8 Tư duy biện luận
9 Cơ sở văn hóa Việt Nam
10 Phương pháp học đại học
11 Giáo dục học đại cương
12 Pháp luật đại cương
13 Tiến trình lịch sử Việt Nam
14 Nhân học đại cương
15 Logic học 
16 Anh văn I
17 Anh văn II
18 Tin học đại cương
19 Giáo dục thể chất
20 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
21 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Kiến thức chuyên ngành
STT  Phần bắt buộc  
1 Nhập môn tham vấn Tâm lý
2 Khoa học chẩn đoán Tâm lý
3 Tâm lý học lâm sàng
4 Tâm bệnh học 
5 Đánh giá và can thiệp tâm lý trẻ đặc biệt
6 Kỹ năng tham vấn tâm lý
7 Tâm lý y học
8 Tâm lý học quản trị nhân sự
9 Tâm lý học hành vi lệch chuẩn
10 Tâm lý học trị liệu 
11 Thực hành trị liệu tại cơ sở
12 Tâm lý học trẻ em
13 Thực hành tham vấn tâm lý tại cơ sở
14 Anh văn chuyên ngành tham vấn – trị liệu
15 Anh văn chuyên ngành tổ chức nhân sự
16 Tham vấn hôn nhân và gia đình
17 Tham vấn học đường
STT Phần tự chọn 
1 Tư vấn và tham vấn hướng nghiệp
2 Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu Tâm lý học
3 Tâm lý học dân tộc
4 Tâm lý học quản trị kinh doanh
5 Tâm lý học lao động
6 Tâm lý học tội phạm
Kiến thức cơ sở ngành
STT Phần bắt buộc 
1 Tâm lý học đại cương
2 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu tâm lý
3 Tâm lý học phát triển
4 Tâm lý học nhân cách
5 Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống
6 Tâm lý học gia đình
7 Tâm lý học giới tính
8 Tâm lý học thần kinh
STT Phần tự chọn (chọn 3 trong 6 học phần)
1 Nhập môn công tác xã hội
2 Lịch sử Tâm lý học
3 Tâm lý học du lịch
4 Tâm lý học giáo dục
5 Tâm lý học xã hội
6 Giải phẫu và hoạt động sinh lý thần kinh cấp cao
Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp/ Các học phần thay thế
  Tên môn
STT Thực tập tốt nghiệp 
1 Khóa luận tốt nghiệp (có điều kiện – điểm trung bình từ 8.0 trở lên)
STT Môn thay thế khóa luận
1 Tham vấn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
2 Tham vấn rối nhiễu tâm lý trong xã hội hiện đại

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
6 Xã hội học đại cương
7 Kỹ năng giao tiếp
8 Tư duy biện luận
9 Cơ sở văn hóa Việt Nam
10 Phương pháp học đại học
11 Giáo dục học đại cương
12 Pháp luật đại cương
13 Tiến trình lịch sử Việt Nam
14 Nhân học đại cương
15 Logic học
16 Anh văn I
17 Anh văn II
18 Tin học đại cương
19 Giáo dục thể chất
20 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
21 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Kiến thức cơ sở ngành
STT Phần bắt buộc
1 Tâm lý học đại cương
2 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu tâm lý
3 Tâm lý học phát triển
4 Tâm lý học nhân cách
5 Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống
6 Tâm lý học gia đình
7 Tâm lý học giới tính
8 Tâm lý học thần kinh
STT Phần tự chọn (chọn 3 trong 6 học phần)
1 Nhập môn công tác xã hội
2 Lịch sử Tâm lý học
3 Tâm lý học du lịch
4 Tâm lý học giáo dục
5 Tâm lý học xã hội
6 Giải phẫu và hoạt động sinh lý thần kinh cấp cao
Kiến thức chuyên ngành
STT Phần bắt buộc
1 Nhập môn tham vấn Tâm lý
2 Khoa học chẩn đoán Tâm lý
3 Tâm lý học lâm sàng
4 Tâm bệnh học
5 Đánh giá và can thiệp tâm lý trẻ đặc biệt
6 Kỹ năng tham vấn tâm lý
7 Tâm lý y học
8 Tâm lý học quản trị nhân sự
9 Tâm lý học hành vi lệch chuẩn
10 Tâm lý học trị liệu
11 Thực hành trị liệu tại cơ sở
12 Tâm lý học trẻ em
13 Thực hành tham vấn tâm lý tại cơ sở
14 Anh văn chuyên ngành tham vấn – trị liệu
15 Anh văn chuyên ngành tổ chức nhân sự
16 Tham vấn hôn nhân và gia đình
17 Tham vấn học đường
STT Phần tự chọn
1 Tư vấn và tham vấn hướng nghiệp
2 Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu Tâm lý học
3 Tâm lý học dân tộc
4 Tâm lý học quản trị kinh doanh
5 Tâm lý học lao động
6 Tâm lý học tội phạm
Thực tập tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp/ Các học phần thay thế
Tên môn
STT Thực tập tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp (có điều kiện – điểm trung bình từ 8.0 trở lên)
STT Môn thay thế khóa luận
1 Tham vấn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
2 Tham vấn rối nhiễu tâm lý trong xã hội hiện đại