CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Ngành Điều dưỡng là một ngành chuyên môn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của ngành y tế, đối tượng chăm sóc là con người, chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người lớn bệnh nội khoa, bệnh ngoại khoa, bệnh truyền nhiễm, người cao tuổi…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Chương trình đào tạo được triển khai theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Bộ Y Tế; có nhiều đổi mới mang tính hội nhập quốc tế, tăng cường năng lực tiếng Anh và kỹ năng mềm cho sinh viên, đảm bảo sinh viên ra trường có chuẩn đầu ra tốt để hành nghề chuyên nghiệp.
  • Cử nhân Điều dưỡng tốt nghiệp tại HIU đạt được năng lực thực hành tương đương với điều dưỡng viên của các nước trong khu vực và có khả năng vươn tới năng lực điều dưỡng ở các nước tiên tiến.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, chuyên gia đầu ngành tại các bệnh viện lớn của Thành phố.
  • Phương pháp học mới, chú trọng kỹ năng thực hành nghề nghiệp
  • Cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại
  • Sinh viên được thực tập tại các bệnh viện, cơ sở y tế liên kết đào tạo thực hành như Bệnh viện BV.FV, BV.AIH, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, BV. Chợ Rẫy, BV. Thống Nhất, BV. Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, BV. Bệnh Nhiệt đới, BV. Hùng Vương

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc tại:

  • Các bệnh viện, cơ sở y tế Nhà nước, tư nhân, trạm y tế…
  • Các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý ngành khoa học sức khỏe…
  • Giảng dạy tại các trường đại hoc, cao đẳng… có đào tạo ngành Điều Dưỡng.
  • Tiếp tục học tập và nghiên cứu trong nước cũng như ngoài.

Lorem ipsum dolor sit amet...

[/row]

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
2 Chủ nghĩa xã hội khoa học
3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Tin học đại cương
6 Anh văn I
7 Anh văn II
8 Giáo dục thể chất (*)
9 LT- Giáo dục quốc phòng (*)
10 TH- Giáo dục quốc phòng (*)
Kiến thức cơ sở khối ngành
STT Tên môn
1 Sinh học và di truyền
2 Lý sinh
3 Xác xuất – Thống kê y học
4 Tâm lý y học – Đạo đức y học
5 Dân số – Truyền thông giáo dục sức khỏe – Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khoẻ trong thực hành Điều dưỡng
6 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
Kiến thức cơ sở ngành
STT Tên môn
1 Giải phẫu
2 Sinh lý
3 Giải phẫu bệnh
4 Hóa sinh
5 Vi sinh
6 Ký sinh trùng
7 Sinh lý bệnh – Miễn dịch
8 Dược lý
9 Dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm – Dinh dưỡng tiết chế
10 Dịch tể học – Sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp – Nâng cao sức khỏe hành vi con người
11 Nội cơ sở
Khối kiến thức chuyên ngành
STT Tên môn
1 Anh văn chuyên ngành I
2 Anh văn chuyên ngành II
3 Định hướng nghề nghiệp Điều dưỡng –Pháp luật tổ chức y tế
4 Điều dưỡng cơ sở 1
5 Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1
6 Điều dưỡng cơ sở 2
7 Thực hành Điều dưỡng cơ sở 2
8 Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành Điều dưỡng
9 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa
10 THBV Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa
11 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa
12 THBV Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa
13 Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi
14 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực
15 Chăm sóc sức khỏe trẻ em
16 THBV Chăm sóc sức khỏe trẻ em
17 Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm
18 THBV Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm
19 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
20 THBV Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
21 Chăm sóc sức khỏe tâm thần – Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
22 Chăm sóc phục hồi chức năng
23 TH Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
24 THBV Chăm sóc cấp cứu tích cực chống độc
25 Quản lý Điều dưỡng – Đạo đức điều dưỡng
26 Thực tế nghề nghiệp
Môn học tự chọn
STT Tên môn
1 THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu Nhi
2 THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu người lớn
3 THBV Phòng mổ
4 THBV Kiểm soát nhiễm khuẩn
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
STT Tên môn
1 Khóa luận cuối khoá (Tiểu luận)
2 Lý thuyết tổng hợp chuyên ngành Điều dưỡng – Môn thay thế khóa luận 1
3 Thực hành tổng hợp chuyên ngành Điều dưỡng – Môn thay thế khóa luận 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
2 Chủ nghĩa xã hội khoa học
3 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Tin học đại cương
6 Anh văn I
7 Anh văn II
8 Giáo dục thể chất (*)
9 LT- Giáo dục quốc phòng (*)
10 TH- Giáo dục quốc phòng (*)
Kiến thức cơ sở ngành
STT Tên môn
1 Giải phẫu
2 Sinh lý
3 Giải phẫu bệnh
4 Hóa sinh
5 Vi sinh
6 Ký sinh trùng
7 Sinh lý bệnh – Miễn dịch
8 Dược lý
9 Dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm – Dinh dưỡng tiết chế
10 Dịch tể học – Sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp – Nâng cao sức khỏe hành vi con người
11 Nội cơ sở
Môn học tự chọn
STT Tên môn
1 THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu Nhi
2 THBV Điều dưỡng chuyên khoa hồi sức cấp cứu người lớn
3 THBV Phòng mổ
4 THBV Kiểm soát nhiễm khuẩn
Kiến thức cơ sở khối ngành
STT Tên môn
1 Sinh học và di truyền
2 Lý sinh
3 Xác xuất – Thống kê y học
4 Tâm lý y học – Đạo đức y học
5 Dân số – Truyền thông giáo dục sức khỏe – Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khoẻ trong thực hành Điều dưỡng
6 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
Khối kiến thức chuyên ngành
STT Tên môn
1 Anh văn chuyên ngành I
2 Anh văn chuyên ngành II
3 Định hướng nghề nghiệp Điều dưỡng –Pháp luật tổ chức y tế
4 Điều dưỡng cơ sở 1
5 Thực hành Điều dưỡng cơ sở 1
6 Điều dưỡng cơ sở 2
7 Thực hành Điều dưỡng cơ sở 2
8 Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành Điều dưỡng
9 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa
10 THBV Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa
11 Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa
12 THBV Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa
13 Chăm sóc sức khỏe người bệnh cao tuổi
14 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực
15 Chăm sóc sức khỏe trẻ em
16 THBV Chăm sóc sức khỏe trẻ em
17 Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm
18 THBV Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm
19 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
20 THBV Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
21 Chăm sóc sức khỏe tâm thần – Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
22 Chăm sóc phục hồi chức năng
23 TH Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
24 THBV Chăm sóc cấp cứu tích cực chống độc
25 Quản lý Điều dưỡng – Đạo đức điều dưỡng
26 Thực tế nghề nghiệp
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
STT Tên môn
1 Khóa luận cuối khoá (Tiểu luận)
2 Lý thuyết tổng hợp chuyên ngành Điều dưỡng – Môn thay thế khóa luận 1
3 Thực hành tổng hợp chuyên ngành Điều dưỡng – Môn thay thế khóa luận 2