CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

DƯỢC SỸ

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Ngành nghiên cứu về thuốc trên hai lĩnh vực chính: mối quan hệ giữa thuốc và cơ thể; cách vận dụng thuốc trong điều trị bệnh. Sinh viên được học chuyên sâu về nghiên cứu, sản xuất, lưu thông, phân phối, đảm bảo chất lượng, quản lý dược học, hướng dẫn sử dụng thuốc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Chương trình đào tạo được triển khai theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Bộ Y Tế; có nhiều đổi mới mang tính hội nhập quốc tế, tăng cường năng lực tiếng Anh và kỹ năng mềm cho sinh viên, đảm bảo sinh viên ra trường có chuẩn đầu ra tốt để hành nghề chuyên nghiệp.
 • Đào tạo nguồn nhân lực Dược sĩ có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ năng chuyên môn vững chắc, gắn liền với thực tiễn trên các lĩnh vực nhà thuốc, bệnh viện và lĩnh vực doanh nghiệp, nhà máy; đồng thời có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Đội ngũ giảng viên đều là các Giáo sư, Tiến sĩ tốt nghiệp trong và ngoài nước, nhiều giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy trong môi trường quốc tế. 
 • Cơ sở vật chất hiện đại gồm 15 phòng thực hành với nhiều máy móc trang thiết bị phù hợp với từng chuyên ngành thuộc hàng đầu của khối sức khoẻ ngoài công lập. 
 • Trong suốt thời gian học, sinh viên sẽ được huấn luyện các kỹ năng mềm và cả việc thực hành những kỹ năng chuyên ngành tại các bệnh viện, cơ sở y tế lớn trong nước. Như vậy, khi tốt nghiệp, sinh viên đã vững vàng trong chuyên môn lẫn kỹ năng làm việc tại doanh nghiệp.

Nhà trường ký kết hợp tác với các chương trình liên kết đào tạo thực hành như Bệnh viện Quận 11, Bệnh viện Triều An, chuỗi nhà thuốc An Khang, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity, Công ty cổ phần nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười (Mephydica), Công ty dược Vạn Xuân, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc TPHCM.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp Dược sĩ có thể đảm nhận các vị trí công việc tại:

 • Các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở sản xuất thuốc, các công ty dược trong và ngoài nước
 • Nghiên cứu, giảng dạy tại các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn hóa dược
  • Mở nhà thuốc tư nhân.
  • Có thể học nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức ở trong nước và quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức cơ sở ngành
STT Tên môn
1 Tâm lý y học – Đạo đức y học
2 Dân số – Truyền thông giáo dục sức khỏe
3 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
4 Giải phẫu
5 Sinh lý
6 Hóa sinh
7 Vi sinh
8 Ký sinh trùng
9 Sinh lý bệnh – Miễn dịch
10 Bệnh học nội khoa
11 Thực vật dược
12 Hóa phân tích
13 Hóa lý dược
14 Anh văn chuyên ngành I
15 Anh văn chuyên ngành II
Kiến thức ngành
STT Tên môn
1 Nhập môn ngành dược
2 Thực hành dược khoa 1
3 Thực hành dược khoa 2
4 Độc chất học
5 Dược liệu 1
6 Dược liệu 2
7 Hóa dược 1
8 Hóa dược 2
9 Bào chế và sinh dược học 1
10 Bào chế và sinh dược học 2
11 Dược động học
12 Dược lý 1
13 Dược lý 2
14 Dược lâm sàng 1
15 Pháp chế dược
16 Quản lý và kinh tế dược
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
1 Khoá luận tốt nghiệp
A. Chuyên ngành Quản lý và cung ứng thuốc 
1 Pháp chế dược CN 1 – Môn học thay thế khóa luận 1
2 Bảo quản CN – Môn học thay thế khóa luận 2
3 Quản lý và kinh tế doanh nghiệp CN 1 – Môn học thay thế khóa luận 3
4 Dược lý CN1– Môn học thay thế khóa luận 4
B. Chuyên ngành Dược lý – dược lâm sàng 
1 Dược lý CN 2- Môn học thay thế khóa luận 1
2 Dược lâm sàng CN 2 – Môn học thay thế khóa luận 2
3 Xét nghiệm lâm sàng CN 2- Môn học thay thế khóa luận 3
4 Pháp chế dược CN 2 – Môn học thay thế khóa luận 4
Kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác-Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Tin học đại cương
7 Anh văn I
8 Anh văn II
9 Giáo dục thể chất (*)
10 LT- Giáo dục quốc phòng (*)
11 TH- Giáo dục quốc phòng (*)
12 Sinh học và di truyền
13 Lý sinh
14 Hóa học
15 Tin học ứng dụng
16 Xác xuất – Thống kê y học
17 Hóa hữu cơ
18 Vật lý
Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ
A. Chuyên ngành Quản lý và cung ứng thuốc 
1 GP’s – Bảo quản thuốc và y dụng cụ y tế
2 Marketing và thị trường dược phẩm
3 Dược lâm sàng 2
4 Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng
5 Dược cộng đồng
6 Đăng ký thuốc TT thuốc & cảnh giác dược
7 Thực hành chuyên ngành về quản lý và cung ứng thuốc (tại bệnh viện, nhà thuốc, công ty, xí nghiệp)
B. Chuyên ngành Dược lý – dược lâm sàng 
1 Dược lâm sàng 2
2 Dược lý 3
3 Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng
4 Phản ứng có hại và tương tác thuốc trong điều trị
5 Kháng sinh dự phòng và nhiễm trùng bệnh viện
6 Thực tế chuyên ngành (bệnh viện, nhà thuốc)