CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Đỗi ngũ giảng viên là các chuyên gia Vật lý trị liệu giàu y đức, chuyên môn giỏi
  • Cơ sở vật chất và trang thiết bị thực hành hiện đại, đạt chuẩn quốc tế
    Đảm bảo 100% cơ hội được giới thiệu việc làm sau khi ra trường

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, điều trị và phục hồi là bốn yếu tố trong hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện. Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng không chỉ chăm sóc để nâng cao sức khỏe mà còn giúp những người bị tổn thương và bệnh tật thích nghi đến mức tối đa tình trạng hiện tại của họ để hội nhập xã hội.
  • Chương trình học cung cấp các kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyên môn, nắm vũng kỹ thuật kỹ thuật khám – lượng giá – điều trị bệnh nhân bằng các kỹ thuật Vật lý trị liệu tiên tiến trên các trường hợp bệnh mà không dùng thuốc.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc tại:

  • Các bệnh viện, cơ sở y tế Nhà nước, tư nhân, trạm y tế…
  • Các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý ngành khoa học sức khỏe…
  • Giảng dạy tại các trường đại hoc, cao đẳng… có đào tạo ngành VLTL – PHCN
  • Tiếp tục học tập và nghiên cứu trong nước cũng như ngoài.

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

TTUT – ThS Nguyễn Thi Hương
Phó trưởng khoa

ThS  Huỳnh Văn Phát
Phó Trưởng khoa

CN. Võ Nhật Nam
Giảng viên chính

ThS. Lý Cẩm Hon
Giảng viên chính – Cố vấn học tập
Phụ trách Nghiên cứu khoa học

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác- Lê nin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê- Lê nin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Pháp luật đại cương
7 Tin học đại cương
8 Anh văn I
9 Anh văn II
10 Giáo dục thể chất (*)
11 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
12 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Khối kiến thức cơ sở ngành
STT Tên môn
1 Giải phẫu 
2 Sinh lý 
3 Giải phẫu bệnh
4 Hóa sinh
5 Vi sinh
6 Ký sinh trùng
7 Sinh lý bệnh – Miễn dịch
8 Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm
9 Chẩn đoán hình ảnh
10 Dịch tễ học
11 Sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp
12 Y học cổ truyền
13 Bệnh học Nội khoa
14 Bệnh học Ngoại khoa
HỌC PHẦN TỰ CHỌN
Chọn 02 trong 4 môn
1 Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
2 Vật lý trị liệu thần kinh – cơ nâng cao
3 Vật lý trị liệu cho người bị cắt cụt chi & dụng cụ chỉnh hình
4 Nghiên cứu khoa học nâng cao
Chọn 02 trong 4 môn
1 Bệnh lý và Vật lý trị liệu hệ da – tiêu hóa – tiết niệu – sinh dục – nội tiết.
2 Vật lý trị liệu Hô hấp – Tim mạch nâng cao
3 Thực tập cộng đồng, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
4 Thực hành dựa trên thực chứng trong Vật lý trị liệu 
Khối kiến thức cơ sở khối ngành
STT Tên môn
1 Điều dưỡng cơ bản – cấp cứu ban đầu
2 Sinh học và di truyền
3 Lý sinh
4 Hóa học
5 Xác suất – Thống kê y học
6 Tâm lý Y học – Đạo đức Y học
7 Dân số – Truyền thông giáo dục sức khỏe
8 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
9 Vật Lý
Khối kiến thức ngành/chuyên ngành
STT Tên môn
1 Nhập môn – giới thiệu chuyên ngành Vật lý trị liệu và Đạo đức nhà chuyên môn Vật lý trị liệu
2 Giải phẫu chức năng 
3 Khoa học vận động 
4 Khoa học thần kinh 
5 Quá trình phát triển con người 
6 Lượng giá chức năng
7 Cách phân loại ICF của Tổ Chức Y Tế Thế giới
8 Vận động trị liệu 
9 Các phương thức điều trị Vật Lý trị liệu 1 + 2 
10 Bệnh lý và Vật lý trị liệu hệ cơ – xương 1
11 Bệnh lý và Vật lý trị liệu hệ cơ – xương 2
12 Bệnh lý và Vật lý trị liệu hệ tim mạch và hô hấp
13 Bệnh lý và Vật lý trị liệu hệ thần kinh – cơ
14 Phục hồi chức năng Nhi khoa
15 Tiếng Anh chuyên ngành I
16 Tiếng Anh chuyên ngành II
17 Tổ chức và quản lý khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng
18 Thực tập lâm sàng 1
19 Thực tập lâm sàng 2 
20 Thực tập lâm sàng 3 
21 Thực tập lâm sàng 4 
Khối kiến thức cuối khóa
STT  
  Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp
  Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Huấn luyện tiếng nói cho người liệt nửa người có khó khăn về nói
2 Giải quyết ba trường hợp bệnh điển hình – Môn học thay thế khóa luận 2
Khối kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác- Lê nin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê- Lê nin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Pháp luật đại cương
7 Tin học đại cương
8 Anh văn I
9 Anh văn II
10 Giáo dục thể chất (*)
11 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
12 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Khối kiến thức cơ sở ngành
STT Tên môn
1 Giải phẫu
2 Sinh lý
3 Giải phẫu bệnh
4 Hóa sinh
5 Vi sinh
6 Ký sinh trùng
7 Sinh lý bệnh – Miễn dịch
8 Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm
9 Chẩn đoán hình ảnh
10 Dịch tễ học
11 Sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp
12 Y học cổ truyền
13 Bệnh học Nội khoa
14 Bệnh học Ngoại khoa
Khối kiến thức cơ sở khối ngành
STT Tên môn
1 Điều dưỡng cơ bản – cấp cứu ban đầu
2 Sinh học và di truyền
3 Lý sinh
4 Hóa học
5 Xác suất – Thống kê y học
6 Tâm lý Y học – Đạo đức Y học
7 Dân số – Truyền thông giáo dục sức khỏe
8 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
9 Vật Lý
Khối kiến thức ngành/chuyên ngành
STT Tên môn
1 Nhập môn – giới thiệu chuyên ngành Vật lý trị liệu và Đạo đức nhà chuyên môn Vật lý trị liệu
2 Giải phẫu chức năng
3 Khoa học vận động
4 Khoa học thần kinh
5 Quá trình phát triển con người
6 Lượng giá chức năng
7 Cách phân loại ICF của Tổ Chức Y Tế Thế giới
8 Vận động trị liệu
9 Các phương thức điều trị Vật Lý trị liệu 1 + 2
10 Bệnh lý và Vật lý trị liệu hệ cơ – xương 1
11 Bệnh lý và Vật lý trị liệu hệ cơ – xương 2
12 Bệnh lý và Vật lý trị liệu hệ tim mạch và hô hấp
13 Bệnh lý và Vật lý trị liệu hệ thần kinh – cơ
14 Phục hồi chức năng Nhi khoa
15 Tiếng Anh chuyên ngành I
16 Tiếng Anh chuyên ngành II
17 Tổ chức và quản lý khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng
18 Thực tập lâm sàng 1
19 Thực tập lâm sàng 2
20 Thực tập lâm sàng 3
21 Thực tập lâm sàng 4
Học phần tự chọn
Chọn 02 trong 4 môn
1 Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
2 Vật lý trị liệu thần kinh – cơ nâng cao
3 Vật lý trị liệu cho người bị cắt cụt chi & dụng cụ chỉnh hình
4 Nghiên cứu khoa học nâng cao
Chọn 02 trong 4 môn
1 Bệnh lý và Vật lý trị liệu hệ da – tiêu hóa – tiết niệu – sinh dục – nội tiết.
2 Vật lý trị liệu Hô hấp – Tim mạch nâng cao
3 Thực tập cộng đồng, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
4 Thực hành dựa trên thực chứng trong Vật lý trị liệu
Khối kiến thức cuối khóa
STT
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp
Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Huấn luyện tiếng nói cho người liệt nửa người có khó khăn về nói
2 Giải quyết ba trường hợp bệnh điển hình – Môn học thay thế khóa luận 2