CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

BÁC SỸ RĂNG HÀM MẶT

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên ngành RHM chất lượng cao, sáng tạo hàng đầu của Việt Nam, hướng đến ngang hàng với các cơ sở đào tạo RHM tiên tiến của khu vực.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Chương trình chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng mềm… đảm bảo sinh viên ra trường có chuẩn đầu ra tốt để hành nghề chuyên nghiệp.
  • Đội ngũ giảng viên đầu ngành, uy tín và đầy nhiệt huyết.
  • Cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học mang tính ứng dụng, chú trọng phát triển kỹ năng nghề nghiệp và năng lực ngoại ngữ cho sinh viên. Khoa RHM hướng tới mục tiêu đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt giỏi kiến thức, vững tay nghề, thể hiện tính chuyên nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên tục.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc tại:

  • Các bệnh viện, cơ sở y tế Nhà nước, tư nhân, trạm y tế…
  • Các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý ngành khoa học sức khỏe…
  • Giảng dạy tại các trường đại hoc, cao đẳng… có đào tạo ngành Nha khoa.
  • Tiếp tục học tập và nghiên cứu trong nước cũng như ngoài.
  • Mở phòng khám nha riêng.

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

NGND.GS.TS.BS. Hoàng Tử Hùng

TTƯT. PGS. TS. BS. Nguyễn Thị Hồng
Trưởng Khoa Răng hàm mặt

BS CKII Lâm Hữu Đức

Phó Trưởng Khoa Răng hàm mặt

PGS TS Lâm Hoài Phương

Phó Trưởng khoa Răng hàm mặt


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngoại ngữ - Pháp luật
STT Tên môn
1 Pháp luật đại cương
2 Tin học đại cương
3 Anh văn I
4 Anh văn II

 

Giáo dục thể chất - Quốc phòng - An Ninh
STT Tên môn
1 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
2 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
3 Giáo dục thể chất (*)
Lý luận Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
STT Tên môn
1 Triết học Mác- Lê nin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê- Lê nin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khối kiến thức cơ sở khối ngành I
STT Tên môn
1 Sinh học và di truyền
2 Lý sinh
3 Hóa học
4 Tin học ứng dụng
5 Xác xuất – Thống kê y học
6 Tâm lý y học – Đạo đức y học
7 Dân số – Truyền thông giáo dục sức khỏe
8 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
Khối kiến thức cơ sở khối ngành II
STT Tên môn
1 Anh văn chuyên ngành I
2 Anh văn chuyên ngành II
3 Giải phẫu I
4 Giải phẫu II
5 Sinh lý
6 Hóa sinh
7 Mô phôi
8 Vi sinh
9 Ký sinh trùng
10 Sinh lý bệnh – Miễn dịch
11 Giải phẫu bệnh
12 Dược lý
13 Điều dưỡng cơ bản
14 Tiền lâm sàng y khoa cơ bản và hồi sức tim phổi
15 Nội cơ sở
16 Ngoại cơ sở
17 Bệnh học nội khoa
18 Bệnh học ngoại khoa
19 Y học cổ truyền
20 Mắt
21 Tai mũi họng
22 Thần kinh
23 Da liễu
Khối kiến thức cơ sở khối ngành III
STT Tên môn
1 Giải phẫu răng I
2 Giải phẫu răng II
3 Mô phôi răng miệng
4 Sinh lý răng miệng
5 Cắn khớp cơ sở
6 Cắn khớp lâm sàng
7 Vật liệu – thiết bị nha khoa
8 Kiểm soát lây nhiễm trong Răng Hàm Mặt
9 Giải phẫu ứng dụng và phẫu thuật thực hành miệng – hàm mặt
10 Cấp cứu Răng Hàm Mặt
11 Chẩn đoán hình ảnh Răng Hàm Mặt I
12 Chẩn đoán hình ảnh Răng Hàm Mặt II
13 Chẩn đoán hình ảnh Răng Hàm Mặt III
14 Bệnh học miệng và hàm mặt I
15 Bệnh học miệng và hàm mặt II
16 Nội khoa Răng Hàm Mặt
17 Mô phỏng lâm sàng Răng Hàm Mặt
18 Lâm sàng bệnh học miệng và hàm mặt 
19 Khám, chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị Răng Hàm Mặt I
20 Khám, chẩn đoán và lập kế  hoạch điều trị Răng Hàm Mặt II
21 Nhổ răng – Phẫu thuật miệng
22 Tiền lâm sàng nhổ răng – phẫu thuật miệng và hàm mặt
23 Lâm sàng nhổ răng – phẫu thuật miệng I
24 Lâm sàng nhổ răng – phẫu thuật miệng II
25 Phẫu thuật hàm mặt
26 Thực hành phẫu thuật hàm mặt I
27 Thực hành phẫu thuật hàm mặt II
28 Thực hành phẫu thuật hàm mặt III
29 Chữa răng
30 Nội nha
31 Tiền lâm sàng chữa răng – nội nha
32 Lâm sàng chữa răng – nội nha I
33 Lâm sàng chữa răng – nội nha II
34 Nha chu học
35 Tiền lâm sàng nha chu
36 Lâm sàng nha chu I
37 Lâm sàng nha chu II
38 Phục hình răng tháo lắp
39 Phục hình răng cố định
40 Tiền lâm sàng phục hình răng I
41 Tiền lâm sàng phục hình răng II
42 Lâm sàng phục hình răng I
43 Lâm sàng phục hình răng II
44 Nha khoa cấy ghép
45 Tiền lâm sàng cấy ghép nha khoa
46 Lâm sàng cấy ghép nha khoa
47 Chỉnh hình răng mặt
48 Nha khoa trẻ em
49 Tiền lâm sàng nha khoa trẻ em – chỉnh hình răng mặt
50 Lâm sàng nha khoa trẻ em – chỉnh hình răng mặt I
51 Lâm sàng nha khoa trẻ em – chỉnh hình răng mặt II
52 Lâm sàng nha khoa trẻ em – chỉnh hình răng mặt III
53 Lâm sàng nha khoa trẻ em – chỉnh hình răng mặt IV
54 Nha khoa công cộng và dự phòng
55 Thực hành nha khoa công cộng và dự phòng
56 Tổng quan ngành Răng Hàm Mặt
57 Tổ chức hành nghề Răng Hàm Mặt
58 Ca lâm sàng tích hợp cơ sở
59 Ca lâm sàng tích hợp liên ngành
60 Nha khoa tổng quát I
61 Nha khoa tổng quát II
62 Nha khoa tổng quát III
63 Nha khoa chăm sóc đặc biệt
64 Đào tạo thực địa và thực tập cộng đồng
65 Nha khoa hiện đại
66 Quản trị thực hành nha khoa
67 Phát triển năng lực cá nhân và nghề nghiệp

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Ngoại ngữ - Pháp luật
STT Tên môn
1 Pháp luật đại cương
2 Tin học đại cương
3 Anh văn I
4 Anh văn II
Giáo dục thể chất - Quốc phòng - An Ninh
STT Tên môn
1 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
2 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
3 Giáo dục thể chất (*)
Lý luận Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
STT Tên môn
1 Triết học Mác- Lê nin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê- Lê nin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khối kiến thức cơ sở khối ngành I
STT Tên môn
1 Sinh học và di truyền
2 Lý sinh
3 Hóa học
4 Tin học ứng dụng
5 Xác xuất – Thống kê y học
6 Tâm lý y học – Đạo đức y học
7 Dân số – Truyền thông giáo dục sức khỏe
8 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
Khối kiến thức cơ sở khối ngành II
STT Tên môn
1 Anh văn chuyên ngành I
2 Anh văn chuyên ngành II
3 Giải phẫu I
4 Giải phẫu II
5 Sinh lý
6 Hóa sinh
7 Mô phôi
8 Vi sinh
9 Ký sinh trùng
10 Sinh lý bệnh – Miễn dịch
11 Giải phẫu bệnh
12 Dược lý
13 Điều dưỡng cơ bản
14 Tiền lâm sàng y khoa cơ bản và hồi sức tim phổi
15 Nội cơ sở
16 Ngoại cơ sở
17 Bệnh học nội khoa
18 Bệnh học ngoại khoa
19 Y học cổ truyền
20 Mắt
21 Tai mũi họng
22 Thần kinh
23 Da liễu
Khối kiến thức cơ sở khối ngành III
STT Tên môn
1 Giải phẫu răng I
2 Giải phẫu răng II
3 Mô phôi răng miệng
4 Sinh lý răng miệng
5 Cắn khớp cơ sở
6 Cắn khớp lâm sàng
7 Vật liệu – thiết bị nha khoa
8 Kiểm soát lây nhiễm trong Răng Hàm Mặt
9 Giải phẫu ứng dụng và phẫu thuật thực hành miệng – hàm mặt
10 Cấp cứu Răng Hàm Mặt
11 Chẩn đoán hình ảnh Răng Hàm Mặt I
12 Chẩn đoán hình ảnh Răng Hàm Mặt II
13 Chẩn đoán hình ảnh Răng Hàm Mặt III
14 Bệnh học miệng và hàm mặt I
15 Bệnh học miệng và hàm mặt II
16 Nội khoa Răng Hàm Mặt
17 Mô phỏng lâm sàng Răng Hàm Mặt
18 Lâm sàng bệnh học miệng và hàm mặt
19 Khám, chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị Răng Hàm Mặt I
20 Khám, chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị Răng Hàm Mặt II
21 Nhổ răng – Phẫu thuật miệng
22 Tiền lâm sàng nhổ răng – phẫu thuật miệng và hàm mặt
23 Lâm sàng nhổ răng – phẫu thuật miệng I
24 Lâm sàng nhổ răng – phẫu thuật miệng II
25 Phẫu thuật hàm mặt
26 Thực hành phẫu thuật hàm mặt I
27 Thực hành phẫu thuật hàm mặt II
28 Thực hành phẫu thuật hàm mặt III
29 Chữa răng
30 Nội nha
31 Tiền lâm sàng chữa răng – nội nha
32 Lâm sàng chữa răng – nội nha I
33 Lâm sàng chữa răng – nội nha II
34 Nha chu học
35 Tiền lâm sàng nha chu
36 Lâm sàng nha chu I
37 Lâm sàng nha chu II
38 Phục hình răng tháo lắp
39 Phục hình răng cố định
40 Tiền lâm sàng phục hình răng I
41 Tiền lâm sàng phục hình răng II
42 Lâm sàng phục hình răng I
43 Lâm sàng phục hình răng II
44 Nha khoa cấy ghép
45 Tiền lâm sàng cấy ghép nha khoa
46 Lâm sàng cấy ghép nha khoa
47 Chỉnh hình răng mặt
48 Nha khoa trẻ em
49 Tiền lâm sàng nha khoa trẻ em – chỉnh hình răng mặt
50 Lâm sàng nha khoa trẻ em – chỉnh hình răng mặt I
51 Lâm sàng nha khoa trẻ em – chỉnh hình răng mặt II
52 Lâm sàng nha khoa trẻ em – chỉnh hình răng mặt III
53 Lâm sàng nha khoa trẻ em – chỉnh hình răng mặt IV
54 Nha khoa công cộng và dự phòng
55 Thực hành nha khoa công cộng và dự phòng
56 Tổng quan ngành Răng Hàm Mặt
57 Tổ chức hành nghề Răng Hàm Mặt
58 Ca lâm sàng tích hợp cơ sở
59 Ca lâm sàng tích hợp liên ngành
60 Nha khoa tổng quát I
61 Nha khoa tổng quát II
62 Nha khoa tổng quát III
63 Nha khoa chăm sóc đặc biệt
64 Đào tạo thực địa và thực tập cộng đồng
65 Nha khoa hiện đại
66 Quản trị thực hành nha khoa
67 Phát triển năng lực cá nhân và nghề nghiệp