CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

BÁC SỸ ĐA KHOA

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Nội dung chương trình đào tạo bao gồm các kiến thức chuyên ngành về y học cơ sở, nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa, truyền nhiễm…
 • Sinh viên sẽ được trau dồi kỹ năng về lâm sàng và cộng đồng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền và khả năng ứng dụng các thành tựu khoa học phục vụ cho công việc.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Chương trình chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng mềm… đảm bảo sinh viên ra trường có chuẩn đầu ra tốt để hành nghề chuyên nghiệp.
 • Đội ngũ giảng viên đầu ngành, uy tín và đầy nhiệt huyết.
 • Cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống phòng thí nghiệm và phòng thực hành khang trang.
 • Sinh viên thực hành lâm sàng tại các bệnh viện lớn như: BV Thống Nhất, BV Từ Dũ, Bệnh Viện 30/4, BV Nhi Đồng TP.HCM …

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc tại:

 • Các bệnh viện, cơ sở y tế Nhà nước, tư nhân, trạm y tế…
 • Các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý ngành khoa học sức khỏe…
 • Giảng dạy tại các trường đại hoc, cao đẳng… có đào tạo ngành Y đa khoa.
 • Tiếp tục học tập và nghiên cứu trong nước cũng như ngoài.
 • Mở phòng khám đa khoa riêng.

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

TS. BS. Nguyễn Thành Đức
Trưởng Khoa

PGS.TS Mai Văn Thìn
Trưởng Bộ môn Giải phẫu học

TS. Vũ Gia Phong
Trưởng Bộ môn Hóa – Hoá Sinh

TS. Huỳnh Nhật Phương Kim
Trưởng BM Sinh học – Dược lý

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Lý luận Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
STT Tên môn
1 Triết học Mác- Lê nin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê- Lê nin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giáo dục thể chất - Quốc phòng - An Ninh
STT Tên môn
1 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
2 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
3 Giáo dục thể chất (*)
Ngoại ngữ - Pháp luật
STT Tên môn
1 Pháp luật đại cương
2 Tin học đại cương
3 Anh văn I
4 Anh văn II

 

Khối kiến thức cơ sở khối ngành I
STT Tên môn
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
2 Dân số – Truyền thông và Giáo dục sức khỏe
3 Sinh học và di truyền
4 Lý sinh
5 Hóa học
6 Tin học ứng dụng
7 Xác suất – Thống kê Y học
8 Tâm lý Y học – Đạo đức Y học
9 Tin học ứng dụng
Khối kiến thức cơ sở khối ngành II
STT Tên môn
1 Giải phẫu I
2 Giải phẫu II
3 Mô phôi
4 Sinh lý I
5 Sinh lý II
6 Hóa sinh
7 Vi sinh
8 Ký sinh trùng
9 Giải phẫu bệnh
10 Sinh lý bệnh – Miễn dịch
11 Dược lý
12 Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm
13 Sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp
14 Dịch tễ học
15 Điều dưỡng cơ bản
16 Huyết học cơ bản
17 Chẩn đoán hình ảnh
18 Ung thư đại cương
19 Thực tập cộng đồng I
20 Anh văn chuyên ngành I
21 Anh văn chuyên ngành II
Khối kiến thức cơ sở khối ngành III
STT Tên môn
1 Tiền lâm sàng I
2 Tiền lâm sàng II
3 Nội cơ sở I
4 Nội cơ sở II
5 Ngoại cơ sở I
6 Ngoại cơ sở II
7 Nội bệnh lý I
8 Nội bệnh lý II
9 Nội bệnh lý III
10 Nội bệnh lý IV
11 Ngoại bệnh lý I
12 Ngoại bệnh lý II
13 Ngoại bệnh lý III
14 Sản phụ I
15 Sản phụ II
16 Sản phụ III
17 Nhi I
18 Nhi II
19 Nhi III
20 Truyền nhiễm
21 Y học cổ truyền
22 Lao
23 Răng hàm mặt
24 Tai mũi họng
25 Mắt
26 Da liễu
27 Phục hồi chức năng
28 Thần kinh
29 Tâm thần
30 Thăm dò chức năng
31 Di ứng lâm sàng
32 Hóa sinh lâm sàng
33 Gây mê hồi sức
34 Dược lý lâm sàng
35 Pháp y 
36 Y học gia đình
37 Chương trình Y tế Quốc gia, tổ chức và quản lý y tế
38 Y học đáp ứng với thảm họa
39 Thực tập cộng đồng II
40 LT Định hướng cơ bản CK Nội – Nhi
41 LT Định hướng cơ bản CK Ngoại – Sản
42 TT Định hướng cơ bàn CK Nội
43 TT Định hướng cơ bản CK Ngoại
44 TT Định hướng cơ bàn CK Sản
45 TT Định hướng cơ bản CK Nhi
46  Lâm sàng tổng hợp
47 Kiến thức chuyên ngành tổng hợp

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Lý luận Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
STT Tên môn
1 Triết học Mác- Lê nin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê- Lê nin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giáo dục thể chất - Quốc phòng - An Ninh
STT Tên môn
1 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
2 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
3 Giáo dục thể chất (*)
Ngoại ngữ - Pháp luật
STT Tên môn
1 Pháp luật đại cương
2 Tin học đại cương
3 Anh văn I
4 Anh văn II
Khối kiến thức cơ sở khối ngành I
STT Tên môn
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
2 Dân số – Truyền thông và Giáo dục sức khỏe
3 Sinh học và di truyền
4 Lý sinh
5 Hóa học
6 Tin học ứng dụng
7 Xác suất – Thống kê Y học
8 Tâm lý Y học – Đạo đức Y học
9 Tin học ứng dụng
Khối kiến thức cơ sở khối ngành II
STT Tên môn
1 Giải phẫu I
2 Giải phẫu II
3 Mô phôi
4 Sinh lý I
5 Sinh lý II
6 Hóa sinh
7 Vi sinh
8 Ký sinh trùng
9 Giải phẫu bệnh
10 Sinh lý bệnh – Miễn dịch
11 Dược lý
12 Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm
13 Sức khỏe môi trường và sức khỏe nghề nghiệp
14 Dịch tễ học
15 Điều dưỡng cơ bản
16 Huyết học cơ bản
17 Chẩn đoán hình ảnh
18 Ung thư đại cương
19 Thực tập cộng đồng I
20 Anh văn chuyên ngành I
21 Anh văn chuyên ngành II
Khối kiến thức cơ sở khối ngành III
STT Tên môn
1 Tiền lâm sàng I
2 Tiền lâm sàng II
3 Nội cơ sở I
4 Nội cơ sở II
5 Ngoại cơ sở I
6 Ngoại cơ sở II
7 Nội bệnh lý I
8 Nội bệnh lý II
9 Nội bệnh lý III
10 Nội bệnh lý IV
11 Ngoại bệnh lý I
12 Ngoại bệnh lý II
13 Ngoại bệnh lý III
14 Sản phụ I
15 Sản phụ II
16 Sản phụ III
17 Nhi I
18 Nhi II
19 Nhi III
20 Truyền nhiễm
21 Y học cổ truyền
22 Lao
23 Răng hàm mặt
24 Tai mũi họng
25 Mắt
26 Da liễu
27 Phục hồi chức năng
28 Thần kinh
29 Tâm thần
30 Thăm dò chức năng
31 Di ứng lâm sàng
32 Hóa sinh lâm sàng
33 Gây mê hồi sức
34 Dược lý lâm sàng
35 Pháp y
36 Y học gia đình
37 Chương trình Y tế Quốc gia, tổ chức và quản lý y tế
38 Y học đáp ứng với thảm họa
39 Thực tập cộng đồng II
40 LT Định hướng cơ bản CK Nội – Nhi
41 LT Định hướng cơ bản CK Ngoại – Sản
42 TT Định hướng cơ bàn CK Nội
43 TT Định hướng cơ bản CK Ngoại
44 TT Định hướng cơ bàn CK Sản
45 TT Định hướng cơ bản CK Nhi
46 Lâm sàng tổng hợp
47 Kiến thức chuyên ngành tổng hợp