Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Mục tiêu của ngành là đào tạo những cử nhân y tế công cộng có đạo đức nghề nghiệp, hết lòng phục vụ cộng đồng; có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng vững chắc; có kỹ năng giám sát và phát hiện sớm bệnh dịch và tổ chức phòng phống dịch tại cộng đồng; tham gia tổ chức và thực hiện giáo dục sức khỏe cộng đồng…

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Đội ngũ giảng viên hàng đầu, phần lớn được đào tạo Sau đại học ở các nước tiên tiến, có kinh nghiệm làm việc – hợp tác với các đối tác quốc tế. 
  Cơ sở vật chất hiện đại và chuyên nghiệp: Có 2 cơ sở đào tạo, trong đó cơ sở chính đặt trong khuôn viên Viện Y tế công cộng nhằm hỗ trợ tối đa cho SV có cơ hội thực hành thực tế tại các Labo và các chương trình giám sát tại địa phương.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

 • Các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực YTDP và YTCC.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế: Bộ y tế, Sở y tế, Phòng y tế.
 • Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp về y tế.
 • Các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu sức khỏe.
 • Các khoa/phòng chức năng của bệnh viện: phòng kế hoạch, tổ chức-hành chính, quản trị giáo tài, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến; kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý chất lượng.
 • Các hội, hiệp hội nghề nghiệp như hội y học dự phòng, hội y tế công cộng, hội y học, hội kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ, phi chính phủ.