CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN DIGITAL MARKETING

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân chuyên ngành Digital Marketing có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Marketing nói chung và Digital Marketing nói riêng. Bên cạnh đó, cử nhân chuyên ngành Digital Marketing có tư duy về khoa học, năng động, sáng tạo cũng như khả năng áp dụng các kiến thức về Marketing, Digital Marketing vào hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả thông qua các hoạt động như sau: Xây dựng thương hiệu thông qua nền tảng kỹ thuật số, internet (Youtube, Facebook, IG, Twitter…);
  • Quảng cáo, truyền thông qua các thiết bị di động, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và phân tích dữ liệu online. Ngoài ra, cử nhân chuyên ngành Digital Marketing có đầy đủ kiến thức để học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ tại trường HIU hay một số trường khác trong và ngoài nước.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Chương trình Digital Marketing được thiết kế trên nền tảng của chuyên ngành Marketing nhưng có bổ sung và cập nhật nhiều môn học mới mang tính thời sự, đúng với xu hướng Marketing trong tương lai như: Digital Marketing Strategy and Planning, Digital Marketing Communication, Content Marketing, Email Marketing, Multimedia Marketing…
  • Phương pháp giảng dạy lấy người học làm gốc, tập trung nhiều vào ứng dụng, thực hành, giúp người học không bỡ ngỡ khi đi làm.
  • Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp rộng mở, nhiều cơ hội thăng tiến và có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong doanh nghiệp.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí ở phòng Marketing như sau:

  • Quản lý Marketing;
  • Quản lý Digital Marketing;
  • Quản lý thương hiệu;
  • Quản lý nhãn hàng;
  • Quản lý tối ưu hoá công cụ tìm kiếm

Ngoài ra, cử nhân chuyên ngành Digital Marketing có thể mở công ty cung cấp dịch vụ marketing kỹ thuật số cho các doanh nghiệp chưa có khả năng tự thực hiện

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
1.1.           Lý luận Mác-Lê nin và Tư trưởng Hồ Chí Minh
1 Triết học Mác- Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê- Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2.           Khoa học xã hội
1 Luật Kinh tế
2 Nhập môn ngành Digital marketing
3 Pháp luật đại cương
1.3.           Ngoại ngữ
1 Anh văn I
2 Anh văn II
1.4.           Toán học – Tin học – Khoa học tự nhiên
1 Tin học đại cương
2 Toán C
3 Kinh tế lượng
1.5.           Giáo dục thể chất và Giáo dục QP-AN
1 Giáo dục thể chất
2 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh
3 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh
Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp
 
3.1. Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp
3.2. Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp
Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp
1 Quản trị phát triển sản phẩm mới – Môn học thay thế khóa luận 1
2 Lập kế hoạch ngân sách Marketing – Môn học thay thế khóa luận 2
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
Phần bắt buộc
1 Quản trị học
2 Kinh tế vĩ mô
3 Kinh tế vi mô
4 Marketing căn bản
5 Thống kê trong kinh doanh
Phần tự chọn (chọn 1 trong 3)
1 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
2 Email Marketing
3 Tư duy biện luận
2.2. Kiến thức chuyên ngành
Phần bắt buộc
1 Anh văn chuyên ngành I
2 Anh văn chuyên ngành II
3 Phương pháp lãnh đạo
4 Quản trị marketing
5 Nghiên cứu marketing
6 Quản trị bán hàng
7 Quản trị chất lượng
8 Quản trị thương hiệu
9 Quản trị nguồn nhân lực
10 Hành vi người tiêu dùng
11 Quản trị chiến lược
12 Truyền thông xã hội và Marketing di động
13 Truyền thông Marketing tích hợp
14 Marketing Quốc tế
15 Marketing Dịch vụ
16 Content Marketing
17 Quản trị tài chính
Phần tự chọn (chọn 3 trong 9)
1 Hành vi tổ chức
2 Quản trị kênh phân phối
3 Giao tiếp trong kinh doanh
4 Dự báo trong kinh doanh
5 Thương mại điện tử
6 Quản trị rủi ro
7 Thanh toán quốc tế
8 Kỹ năng mềm
9 Quản trị Kinh doanh quốc tế

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
1.1. Lý luận Mác-Lê nin và Tư trưởng Hồ Chí Minh
1 Triết học Mác- Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê- Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2. Khoa học xã hội
1 Luật Kinh tế
2 Nhập môn ngành Digital marketing
3 Pháp luật đại cương
1.3. Ngoại ngữ
1 Anh văn I
2 Anh văn II
1.4. Toán học – Tin học – Khoa học tự nhiên
1 Tin học đại cương
2 Toán C
3 Kinh tế lượng
1.5. Giáo dục thể chất và Giáo dục QP-AN
1 Giáo dục thể chất
2 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh
3 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
Phần bắt buộc
1 Quản trị học
2 Kinh tế vĩ mô
3 Kinh tế vi mô
4 Marketing căn bản
5 Thống kê trong kinh doanh
Phần tự chọn (chọn 1 trong 3)
1 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
2 Email Marketing
3 Tư duy biện luận
2.2. Kiến thức chuyên ngành
Phần bắt buộc
1 Anh văn chuyên ngành I
2 Anh văn chuyên ngành II
3 Phương pháp lãnh đạo
4 Quản trị marketing
5 Nghiên cứu marketing
6 Quản trị bán hàng
7 Quản trị chất lượng
8 Quản trị thương hiệu
9 Quản trị nguồn nhân lực
10 Hành vi người tiêu dùng
11 Quản trị chiến lược
12 Truyền thông xã hội và Marketing di động
13 Truyền thông Marketing tích hợp
14 Marketing Quốc tế
15 Marketing Dịch vụ
16 Content Marketing
17 Quản trị tài chính
Phần tự chọn (chọn 3 trong 9)
1 Hành vi tổ chức
2 Quản trị kênh phân phối
3 Giao tiếp trong kinh doanh
4 Dự báo trong kinh doanh
5 Thương mại điện tử
6 Quản trị rủi ro
7 Thanh toán quốc tế
8 Kỹ năng mềm
9 Quản trị Kinh doanh quốc tế
Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp
3.1. Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp
3.2. Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp
Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp
1 Quản trị phát triển sản phẩm mới – Môn học thay thế khóa luận 1
2 Lập kế hoạch ngân sách Marketing – Môn học thay thế khóa luận 2