CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN KẾ TOÁN

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Kế toán là một bộ phận quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, bộ phận làm việc với hỗ trợ doanh nghiệp và chủ đầu tư trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, giảm thiểu sai sót trong kế hoạch tài chính của doanh nghiệp gây ra khó khăn với doanh nghiệp. Việc làm ngành  kế toán được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong khoảng 10 năm tới đây nhờ sự gia tăng không ngừng nhu cầu xử lý các vấn đề tài chính doanh nghiệp. 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Học chương trình kế toán tại HIU, bạn sẽ được trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu về kế toán, kiến thức pháp luật về kinh tế, thuế, kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp.
  • Sau khi tốt nghiệp có khả năng ứng dụng một cách sáng tạo về công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp, nắm chắc quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình tổ chức công tác kế toán.
  • Chương trình chú trọng phát huy tư duy logic, phản biện, kỹ năng phân tích tổng hợp… có khả năng đánh giá và giải quyết tình hình tài chính và quan hệ kinh tế, thương mại, vay vốn, tư vấn đối với các doanh nghiệp.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn thông qua chương trình liên kết với các tập đoàn, các tổ chức kinh tế.

  • Sinh viên được kiến tập, thực tập thực tế tại các tổ chức, doanh nghiệp có ký kết với HIU.
  • Đội ngũ giảng viên tâm huyết, có kiến thức sâu rộng và nhiều kinh nghiệm thực tế về công tác kế toán, phương pháp giảng dạy sinh động, dễ hiểu, luôn đồng hành cùng sinh viên.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Làm việc tại các công ty kiểm toán, tổ chức tài chính – tín dụng, ngân hàng, cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Có năng lực công tác ở các vị trí như kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, giám đốc điều hành, tổng giám đốc…
  • Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu.