CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN KẾ TOÁN

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Học chương trình kế toán tại HIU, bạn sẽ được trang bị kiến thức nền tảng và chuyên sâu về kế toán, kiến thức pháp luật về kinh tế, thuế, kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp.
  • Sau khi tốt nghiệp có khả năng ứng dụng một cách sáng tạo về công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp, nắm chắc quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình tổ chức công tác kế toán.
  • Chương trình chú trọng phát huy tư duy logic, phản biện, kỹ năng phân tích tổng hợp… có khả năng đánh giá và giải quyết tình hình tài chính và quan hệ kinh tế, thương mại, vay vốn, tư vấn đối với các doanh nghiệp.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn thông qua chương trình liên kết với các tập đoàn, các tổ chức kinh tế.

  • Sinh viên được kiến tập, thực tập thực tế tại các tổ chức, doanh nghiệp có ký kết với HIU.
  • Đội ngũ giảng viên tâm huyết, có kiến thức sâu rộng và nhiều kinh nghiệm thực tế về công tác kế toán, phương pháp giảng dạy sinh động, dễ hiểu, luôn đồng hành cùng sinh viên.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Làm việc tại các công ty kiểm toán, tổ chức tài chính – tín dụng, ngân hàng, cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Có năng lực công tác ở các vị trí như kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, giám đốc điều hành, tổng giám đốc…
  • Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu.

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

TS. Mai Thị Trúc Ngân

TS. Phan Văn Thường

ThS. Phạm Văn Tân

ThS. Nguyễn Đỗ Bích Nga

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khối kiến thức giáo dục đại cương
1.1. Lí luận Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
1 Triết học Mác- Lê nin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê- Lê nin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2. Khoa học xã hội
Phần bắt buộc 
1 Pháp luật đại cương
1.3. Ngoại ngữ 
1 Anh văn I
2 Anh văn II
1.4. Toán học – Tin học – Khoa học tự nhiên
1 Tin học đại cương
2 Toán C
3 Xác suất thống kê 
1.5. Giáo dục thể chất và Giáo dục QP – AN
1 Giáo dục thể chất 
2 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh
3 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh
Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp
3.1 Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp
3.2. Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp
 thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Kế toán quốc tế
2 Thanh toán quốc tế
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
Phần bắt buộc
1 Kinh tế vi mô
2 Kinh tế vĩ mô
3 Kinh tế lượng
4 Luật Kinh tế
5 Quản trị học
6 Marketing căn bản
   
Phần tự chọn (chọn 1 trong 2 sau)
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học
2 Tư duy biện luận
2.2 Kiến thức ngành 
1 Nhập môn ngành Kế toán
2 Nguyên lý kế toán
3 Nguyên lý thống kê kinh tế
2.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ  
1 Lý thuyết Tài chính tiền tệ
2 Thuế
Phần bắt buộc   
1 Tài chính doanh nghiệp
2 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
3 Kế toán tài chính 1
4 Kế toán tài chính 2
5 Kế toán tài chính 3
6 Kiểm toán doanh nghiệp
7 Kế toán quản trị
8 Kiểm toán đại cương
9 Sổ sách kế toán
10 Kế toán thuế
Phần tự chọn (Chọn 4 trong 8 môn sau)
1 Quản trị ngân hàng thương mại
2 Kế toán ngân hàng thương mại
3 Thị trường chứng khoán
4 Kỹ thuật nghiệp vụ ngọai thương
5 Phân tích BCTC
6 Kế toán hành chính sự nghiệp
7 Kế toán xây lắp
8 Phân tích hoạt động kinh doanh
Kiến thức chuyên ngành
1 Anh văn chuyên ngành I
2 Anh văn chuyên ngành II
3 Kế toán thương mại
4 Tin học ứng dụng Kế toán

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Khối kiến thức giáo dục đại cương
1.1. Lí luận Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
1 Triết học Mác- Lê nin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê- Lê nin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2. Khoa học xã hội
Phần bắt buộc
1 Pháp luật đại cương
1.3. Ngoại ngữ
1 Anh văn I
2 Anh văn II
1.4. Toán học – Tin học – Khoa học tự nhiên
1 Tin học đại cương
2 Toán C
3 Xác suất thống kê
1.5. Giáo dục thể chất và Giáo dục QP – AN
1 Giáo dục thể chất
2 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh
3 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
Phần bắt buộc
1 Kinh tế vi mô
2 Kinh tế vĩ mô
3 Kinh tế lượng
4 Luật Kinh tế
5 Quản trị học
6 Marketing căn bản
Phần tự chọn (chọn 1 trong 2 sau)
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học
2 Tư duy biện luận
2.2 Kiến thức ngành
1 Nhập môn ngành Kế toán
2 Nguyên lý kế toán
3 Nguyên lý thống kê kinh tế
2.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ
1 Lý thuyết Tài chính tiền tệ
2 Thuế
Phần bắt buộc
1 Tài chính doanh nghiệp
2 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
3 Kế toán tài chính 1
4 Kế toán tài chính 2
5 Kế toán tài chính 3
6 Kiểm toán doanh nghiệp
7 Kế toán quản trị
8 Kiểm toán đại cương
9 Sổ sách kế toán
10 Kế toán thuế
Phần tự chọn (Chọn 4 trong 8 môn sau)
1 Quản trị ngân hàng thương mại
2 Kế toán ngân hàng thương mại
3 Thị trường chứng khoán
4 Kỹ thuật nghiệp vụ ngọai thương
5 Phân tích BCTC
6 Kế toán hành chính sự nghiệp
7 Kế toán xây lắp
8 Phân tích hoạt động kinh doanh
Kiến thức chuyên ngành
1 Anh văn chuyên ngành I
2 Anh văn chuyên ngành II
3 Kế toán thương mại
4 Tin học ứng dụng Kế toán
Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp
3.1 Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp
3.2. Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp
thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Kế toán quốc tế
2 Thanh toán quốc tế