CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Luật kinh tế là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật kinh tế tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đào tạo sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng chuyên ngành Luật kinh tế, có đạo đức nghề nghiệp, có khả năng nghiên cứu khoa học, trình bày, thuyết trình, phản biện, sử dụng tiếng Anh phục vụ cho môi trường làm việc quốc tế.
  • Ngoài ra còn chú trọng chuyên sâu kiến thức pháp lý và kỹ năng hành nghề luật, đặc biệt trong các lĩnh vực: Pháp luật về hợp đồng; Pháp luật về sở hữu; Pháp luật về chủ thể kinh doanh; Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Chương trình xây dựng tiếp cận với thực tiễn. Trong chương trình đào tạo có nhiều môn học kỹ năng nghề nghiệp và thực tập nghề nghiệp, đảm bảo cho sinh viên có thể thực hành nghề nghiệp ngay cả khi chưa nhận bằng tốt nghiệp;
  • Có các môn chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh và song ngữ Anh – Việt.
  • Đội ngũ giảng viên là các giảng viên cao cấp, Giáo sư, Phó Giáo sư đầu ngành trực tiếp tham gia giảng dạy; các môn thực hành kỹ năng nghề nghiệp do đội ngũ các Thẩm phán cấp cao, Luật sư nổi tiếng đảm nhiệm;
  • Môn chuyên ngành được học trực tiếp tại phiên toà và  giải quyết các tình huống trong các bản án có thật của toà án.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Sinh viên ngành Luật sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở tất cả các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp của bộ máy Nhà nước, các tổ chức trong nước và quốc tế, và doanh nghiệp;
  • Được học khóa đào tạo nghề luật sư để hành nghề luật sư độc lập;
  • Được tham gia giảng dạy pháp luật ở tất cả các trường đại học, cao đẳng.