CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỦ NHÂN QUẢN TRỊ DV & LỮ HÀNH

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành là ngành học bao gồm quá trình quản lý và điều hành du lịch. Đây được xem là ngành “công nghiệp không khói” giàu tiềm năng nhất của thế kỷ trong xu hướng toàn cầu hoá. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành là ngành học phù hợp với các bạn có cá tính cởi mở, linh hoạt và năng động trong việc ra quyết định để xử lý các tình huống độc lập trong mọi điều kiện môi trường nhằm mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Đào tạo các kiến thức tổng quan về du lịch, văn hoá, tập quán của du khách trong nước và quốc tế. Trang bị các kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch, thiết kế tour, quản lý và điều hành tour, thiết kế và quản trị sự kiện du lịch;
  • Sinh viên tốt nghiệp tại HIU có thể là hướng dẫn viên du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch đồng thời có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng và ngoại ngữ.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Module – giúp sinh viên chủ động sắp xếp thời gian học và tham gia các tour trải nghiệm thực tế nhằm tích lũy kinh nghiệm hướng dẫn, điều hành và quản lý đoàn;
  • Mô hình giả định – Travel office ngay tại toà nhà HIU giúp sinh viên tập làm quen với công việc điều hành;
  • Các tour trải nghiệm thực tế tạo cơ hội sinh viên đối kiểm kiến thức và cập nhật thực tiễn khách quan.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Hướng dẫn viên du lịch; điều hành tour, bán hàng, marketing, tổ chức sự kiện…;
  • Quản trị, điều hành tại các công ty du lịch trong và ngoài nước
  • Chuyên viên tại các Sở, Ban, ngành về du lịch hoặc nghiên cứu giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

ThS. Nguyễn Hữu Nghị

ThS. Lê Thị Kim Liên

ThS. Trương Thị Xuân Đào

TS. Bùi Thị Ngọc Phương

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin 
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Pháp luật đại cương
7 Anh văn 1
8 Anh văn 2
9 Tin học đại cương 
10 Giáo dục thể chất 
11 LT – Giáo dục quốc phòng – An Ninh (*)
12 TH – Giáo dục quốc phòng – An Ninh (*)
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
1 Kinh tế học du lịch
2 Quản trị học
3 Marketing du lịch
2.2 Kiến thức ngành
1 Tâm lý & Giao tiếp trong du lịch
2 Cơ sở văn hóa Việt Nam
3 Quản trị nhân sự trong du lịch
4 Lịch sử Việt Nam
5 Pháp luật trong du lịch
6 Quản trị Du lịch MICE
Phần tự chọn (chọn 1 trong 2)
1 Phương pháp nghiên cứu trong du lịch 
2 Hành vi khách du lịch 
2.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ
1 Địa lý Du lịch Việt Nam
2 Tiếng Anh du lịch 1
3 Tiếng Anh du lịch 2
4 Di sản và quản lý di sản tại Việt Nam
5 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
6 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 1
7 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 2
8 Quản trị khu vui chơi giải trí
9 Nghiệp vụ lữ hành
10 Kinh doanh du lịch & lữ hành
11 Quản lý chất lượng dịch vụ trong Du lịch
12 Quản trị tài chính trong kinh doanh du lịch
Phần tự chọn (chọn 1 trong 3)
1 Đổi mới và Khởi nghiệp 
  Quản trị chiến lược kinh doanh du lịch 
2 Phát triển du lịch bền vững
Kiến thức bổ trợ 
1 Chăm sóc và quản lý dịch vụ khách hàng
2 Kỹ năng thuyết trình
3 Kỹ năng đàm phán
4 Kỹ năng hoạt náo và Teambuilding
Phần tự chọn (chọn 2 trong 5)
1 Kỹ năng tư duy phản biện 
2 Kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm 
3 Kỹ năng quản lý thời gian 
4 Lễ tân ngoại giao 
2.1.           Kiến thức trải nghiệm thực tiễn
1 Đào tạo định hướng ngành dịch vụ du lịch và lữ hành
2 Internship 1 
3 Internship 2
4 Tour thực tập 1 – Miền Tây
5 Tour thực tập 2 – Di sản văn hóa miền Trung và Tây Nguyên
6 Tour thực tập 3 – Miền Bắc

 

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Pháp luật đại cương
7 Anh văn 1
8 Anh văn 2
9 Tin học đại cương
10 Giáo dục thể chất
11 LT – Giáo dục quốc phòng – An Ninh (*)
12 TH – Giáo dục quốc phòng – An Ninh (*)
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
1 Kinh tế học du lịch
2 Quản trị học
3 Marketing du lịch
2.2 Kiến thức ngành
1 Tâm lý & Giao tiếp trong du lịch
2 Cơ sở văn hóa Việt Nam
3 Quản trị nhân sự trong du lịch
4 Lịch sử Việt Nam
5 Pháp luật trong du lịch
6 Quản trị Du lịch MICE
Phần tự chọn (chọn 1 trong 2)
1 Phương pháp nghiên cứu trong du lịch
2 Hành vi khách du lịch
2.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ
1 Địa lý Du lịch Việt Nam
2 Tiếng Anh du lịch 1
3 Tiếng Anh du lịch 2
4 Di sản và quản lý di sản tại Việt Nam
5 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
6 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 1
7 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 2
8 Quản trị khu vui chơi giải trí
9 Nghiệp vụ lữ hành
10 Kinh doanh du lịch & lữ hành
11 Quản lý chất lượng dịch vụ trong Du lịch
12 Quản trị tài chính trong kinh doanh du lịch
Phần tự chọn (chọn 1 trong 3)
1 Đổi mới và Khởi nghiệp
Quản trị chiến lược kinh doanh du lịch
2 Phát triển du lịch bền vững
Kiến thức bổ trợ
1 Chăm sóc và quản lý dịch vụ khách hàng
2 Kỹ năng thuyết trình
3 Kỹ năng đàm phán
4 Kỹ năng hoạt náo và Teambuilding
Phần tự chọn (chọn 2 trong 5)
1 Kỹ năng tư duy phản biện
2 Kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm
3 Kỹ năng quản lý thời gian
4 Lễ tân ngoại giao
2.1. Kiến thức trải nghiệm thực tiễn
1 Đào tạo định hướng ngành dịch vụ du lịch và lữ hành
2 Internship 1
3 Internship 2
4 Tour thực tập 1 – Miền Tây
5 Tour thực tập 2 – Di sản văn hóa miền Trung và Tây Nguyên
6 Tour thực tập 3 – Miền Bắc