CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Quản trị kinh doanh luôn được xếp vào hàng TOP các ngành được thí sinh đặc biệt ưu ái, đăng ký lựa chọn trong các kỳ tuyển sinh đại học. Với nhu cầu nhân lực luôn ở mức cao, yêu cầu cao về chuyên môn, thái độ cũng như kỹ năng mềm, môi trường làm việc cạnh tranh kèm những đãi ngộ xứng đáng, ngành Quản trị kinh doanh là lựa chọn số 1 cho những bạn trẻ năng động, bản lĩnh, muốn thử thách bản thân để thăng tiến tương xứng với năng lực. Đồng thời, kiến thức vững vàng về quản trị, khả năng nắm bắt thị trường nhạy bén của sinh viên Quản trị kinh doanh cũng là “điều kiện cần” để tự tin khởi nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Quản trị kinh doanh là ngành học năng động dành cho những bạn đam mê kinh doanh, định hướng trở thành CEO, khởi nghiệp…
  • Chương trình học cung cấp kiến thức chuyên môn về quản trị nhân sự, quản trị tài chính, kinh doanh quốc tế, logistics, truyền thông – marketing… phát triển kỹ năng toàn diện như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo… cho người học tự tin hội nhập trong thời đại mới.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Đào tạo đồng thời hai Chương trình cử nhân tiêu chuẩn và Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.
  • Chú trọng phát triển kỹ năng thực hành, tư duy logic, nhạy bén trong kinh doanh
  • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, có nhiều kinh nghiệm quản lý thực tiễn tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Chuyên viên về kinh doanh, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên tiếp thị marketing, chuyên viên tổ chức nhân sự, tổ chức sự kiện, chuyên viên hành chính tổng hợp, thư ký giám đốc và nhiều vị trí công việc quản lý khác nhau;
  • Có khả năng trở thành CEO quản trị điều hành doanh nghiệp, tự khởi nghiệp, chuyên gia đàm phán thương mại, chuyên gia xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh…
  • Nhiều cơ hội việc làm cho các em sinh viên sau khi tốt nghiệp

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
1.1. Lý luận Mác-Lê nin và Tư trưởng Hồ Chí Minh
1 Triết học Mác- Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê- Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2. Khoa học xã hội
1 Luật Kinh tế
2 Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
3 Pháp luật đại cương
1.3. Ngoại ngữ
1 Anh văn I
2 Anh văn II
1.4. Toán học – Tin học – Khoa học tự nhiên
1 Tin học đại cương
2 Toán C
3 Thống kê trong kinh doanh
1.5. Giáo dục thể chất và Giáo dục QP-AN
1 Giáo dục thể chất
2 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh
3 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
Phần bắt buộc
1 Quản trị học
2 Kinh tế vĩ mô
3 Kinh tế vi mô
4 Đạo đức kinh doanh
5 Marketing căn bản
6 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
7 Nguyên lý kế toán
Phần tự chọn (chọn 1 trong 3)
1 Thương mại điện tử
2 Content Marketing
3 Tư duy biện luận
2.2. Kiến thức chuyên ngành
Phần bắt buộc
1 Anh văn chuyên ngành I
2 Anh văn chuyên ngành II
3 Quản trị Marketing
4 Quản trị Rủi ro
5 Quản trị Tài chính
6 Quản trị Sản xuất
7 Quản trị Chất lượng
8 Quản trị Dự án
9 Hành vi Tổ chức
10 Quản trị Nguồn nhân lực
11 Quản trị Kinh doanh quốc tế
12 Quản trị Chiến lược
13 Phương pháp lãnh đạo
14 Quản trị Hành chính – Văn phòng
15 Quản trị Bán hàng
Phần tự chọn (chọn 3 trong 9)
1 Quản trị Truyền thông
2 Quản trị Thương hiệu
3 Email Marketing
4 Quản trị Môi trường kinh doanh
5 Nghiên cứu Marketing
6 Logistics căn bản
7 Khởi nghiệp
8 Thuế
9 Quản trị kênh phân phối
Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp
3.1. Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp
3.2. Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp
Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp
1 Quản trị doanh nghiệp
2 Lập và thẩm định dự án đầu tư
3 Phân tích hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
1.1.           Lý luận Mác-Lê nin và Tư trưởng Hồ Chí Minh
1 Triết học Mác- Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê- Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2.           Khoa học xã hội
1 Luật Kinh tế
2 Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
3 Pháp luật đại cương
1.3.           Ngoại ngữ
1 Anh văn I
2 Anh văn II
1.4.           Toán học – Tin học – Khoa học tự nhiên
1 Tin học đại cương
2 Toán C
3 Thống kê trong kinh doanh 
1.5.           Giáo dục thể chất và Giáo dục QP-AN
1 Giáo dục thể chất
2 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh
3 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh
Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp
3.1. Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp
3.2. Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp
Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp
1 Quản trị doanh nghiệp 
2 Lập và thẩm định dự án đầu tư
3 Phân tích hoạt động kinh doanh
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
Phần bắt buộc
1 Quản trị học
2 Kinh tế vĩ mô
3 Kinh tế vi mô
4 Đạo đức kinh doanh
5 Marketing căn bản
6 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
7 Nguyên lý kế toán
Phần tự chọn (chọn 1 trong 3)
1 Thương mại điện tử
2 Content Marketing
3 Tư duy biện luận
2.2. Kiến thức chuyên ngành
Phần bắt buộc
1 Anh văn chuyên ngành I
2 Anh văn chuyên ngành II
3 Quản trị Marketing 
4 Quản trị Rủi ro
5 Quản trị Tài chính
6 Quản trị Sản xuất
7 Quản trị Chất lượng 
8 Quản trị Dự án
9 Hành vi Tổ chức
10 Quản trị Nguồn nhân lực
11 Quản trị Kinh doanh quốc tế
12 Quản trị Chiến lược
13 Phương pháp lãnh đạo
14 Quản trị Hành chính – Văn phòng
15 Quản trị Bán hàng
Phần tự chọn (chọn 3 trong 9)
1 Quản trị Truyền thông
2 Quản trị Thương hiệu 
3 Email Marketing
4 Quản trị Môi trường kinh doanh
5 Nghiên cứu Marketing
6 Logistics căn bản
7 Khởi nghiệp
8 Thuế
9 Quản trị kênh phân phối