CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Ngành Quản trị kinh doanh là ngành học được đào tạo đầy đủ những kiến thức kinh tế đặc biệt là về quản trị từ cơ bản cho tới chuyên sâu.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Chương trình học cung cấp kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp hiện đại: quản trị marketing, quản trị kế hoạch tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị về chiến lược kinh doanh. Có khả năng quản trị điều hành doanh nghiệp, tự khởi nghiệp, đàm phán thương mại, xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh.
  • Song song với các khối kiến thức về chuyên ngành kinh tế và quản trị, SV cũng sẽ được học về tư duy hệ thống, kỹ năng đàm phán, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, kỹ năng quản trị và điều hành doanh nghiệp…

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Đây là ngành có hệ thống đào tạo từ bậc đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ.
  • Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, có nhiều kinh nghiệm quản lý thực tiễn tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế
  • Hệ sinh thái hơn 500 doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường trong việc thực tế hóa chương trình đào tạo, cơ hội thực hành, thực tập và ngân hàng việc làm bán thời gian – toàn thời gian cho sinh viên ngay từ năm nhất.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc các vị trí: Chuyên viên kinh doanh, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên tiếp thị marketing, chuyên viên tổ chức nhân sự, tổ chức sự kiện, chuyên viên hành chính tổng hợp, thư ký giám đốc và nhiều vị trí công việc quản lý khác nhau;
  • Có khả năng trở thành CEO quản trị điều hành doanh nghiệp, tự khởi nghiệp, chuyên gia đàm phán thương mại, chuyên gia xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh…

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
1.1. Lý luận Mác-Lê nin và Tư trưởng Hồ Chí Minh
1 Triết học Mác- Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê- Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2. Khoa học xã hội
1 Luật Kinh tế
2 Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
3 Pháp luật đại cương
1.3. Ngoại ngữ
1 Anh văn I
2 Anh văn II
1.4. Toán học – Tin học – Khoa học tự nhiên
1 Tin học đại cương
2 Toán C
3 Thống kê trong kinh doanh
1.5. Giáo dục thể chất và Giáo dục QP-AN
1 Giáo dục thể chất
2 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh
3 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
Phần bắt buộc
1 Quản trị học
2 Kinh tế vĩ mô
3 Kinh tế vi mô
4 Đạo đức kinh doanh
5 Marketing căn bản
6 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
7 Nguyên lý kế toán
Phần tự chọn (chọn 1 trong 3)
1 Thương mại điện tử
2 Content Marketing
3 Tư duy biện luận
2.2. Kiến thức chuyên ngành
Phần bắt buộc
1 Anh văn chuyên ngành I
2 Anh văn chuyên ngành II
3 Quản trị Marketing
4 Quản trị Rủi ro
5 Quản trị Tài chính
6 Quản trị Sản xuất
7 Quản trị Chất lượng
8 Quản trị Dự án
9 Hành vi Tổ chức
10 Quản trị Nguồn nhân lực
11 Quản trị Kinh doanh quốc tế
12 Quản trị Chiến lược
13 Phương pháp lãnh đạo
14 Quản trị Hành chính – Văn phòng
15 Quản trị Bán hàng
Phần tự chọn (chọn 3 trong 9)
1 Quản trị Truyền thông
2 Quản trị Thương hiệu
3 Email Marketing
4 Quản trị Môi trường kinh doanh
5 Nghiên cứu Marketing
6 Logistics căn bản
7 Khởi nghiệp
8 Thuế
9 Quản trị kênh phân phối
Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp
3.1. Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp
3.2. Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp
Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp
1 Quản trị doanh nghiệp
2 Lập và thẩm định dự án đầu tư
3 Phân tích hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
1.1.           Lý luận Mác-Lê nin và Tư trưởng Hồ Chí Minh
1 Triết học Mác- Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê- Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2.           Khoa học xã hội
1 Luật Kinh tế
2 Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh
3 Pháp luật đại cương
1.3.           Ngoại ngữ
1 Anh văn I
2 Anh văn II
1.4.           Toán học – Tin học – Khoa học tự nhiên
1 Tin học đại cương
2 Toán C
3 Thống kê trong kinh doanh 
1.5.           Giáo dục thể chất và Giáo dục QP-AN
1 Giáo dục thể chất
2 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh
3 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh
Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp
3.1. Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp
3.2. Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp
Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp
1 Quản trị doanh nghiệp 
2 Lập và thẩm định dự án đầu tư
3 Phân tích hoạt động kinh doanh
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
Phần bắt buộc
1 Quản trị học
2 Kinh tế vĩ mô
3 Kinh tế vi mô
4 Đạo đức kinh doanh
5 Marketing căn bản
6 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
7 Nguyên lý kế toán
Phần tự chọn (chọn 1 trong 3)
1 Thương mại điện tử
2 Content Marketing
3 Tư duy biện luận
2.2. Kiến thức chuyên ngành
Phần bắt buộc
1 Anh văn chuyên ngành I
2 Anh văn chuyên ngành II
3 Quản trị Marketing 
4 Quản trị Rủi ro
5 Quản trị Tài chính
6 Quản trị Sản xuất
7 Quản trị Chất lượng 
8 Quản trị Dự án
9 Hành vi Tổ chức
10 Quản trị Nguồn nhân lực
11 Quản trị Kinh doanh quốc tế
12 Quản trị Chiến lược
13 Phương pháp lãnh đạo
14 Quản trị Hành chính – Văn phòng
15 Quản trị Bán hàng
Phần tự chọn (chọn 3 trong 9)
1 Quản trị Truyền thông
2 Quản trị Thương hiệu 
3 Email Marketing
4 Quản trị Môi trường kinh doanh
5 Nghiên cứu Marketing
6 Logistics căn bản
7 Khởi nghiệp
8 Thuế
9 Quản trị kênh phân phối