CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Tài chính – Ngân hàng tốt nghiệp tại HIU có kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng theo các thông lệ quốc tế mới nhất của khu vực và thế giới.
  • Sinh viên sẽ tích lũy các kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội và kiến thức chuyên sâu về tài chính, ngân hàng để làm việc trong môi trường cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.
  • Trang bị kỹ năng cho sinh viên có tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu độc lập, có trình độ tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích và làm việc nhóm.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Sinh viên được thực hành nghiệp vụ trên core banking thực của ngân hàng mô phỏng tại HIU ngay trong mỗi môn học chuyên ngành và được huấn luyện các kỹ năng cần thiết để trở thành các chuyên viên ngân hàng giỏi;
  • Sinh viên gặp gỡ giao lưu, đối thoại với các doanh nhân tiêu biểu, thành đạt và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;
  • Thực tập và kiến tập tại các tập đoàn tài chính, kế toán, ngân hàng lớn trong và ngoài nước.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Chuyên viên phụ trách tài chính, kinh doanh tiền tệ, phân tích tài chính doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, công ty tài chính đa quốc gia, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm và làm việc tại các cơ quan Nhà nước như Thuế, Hải quan…;
  • Chuyên viên chăm sóc khách hàng tại các ngân hàng, công ty;
  • Có năng lực công tác trong các tổ chức doanh nghiệp và ngân hàng ở các vị trí: giám đốc tài chính, giám đốc điều hành, tổng giám đốc…

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

TS. Mai Thị Trúc Ngân

TS. Phan Văn Thường

ThS. Phạm Văn Tân

ThS. Nguyễn Đỗ Bích Nga

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mac -Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Pháp luật đại cương
7 Anh văn 1
8 Anh văn 2
9 Tin học đại cương
10 Giáo dục thể chất *
11 LT- GDQP- An ninh*
12 TH- GDQP-An ninh*
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
1 Thực tập tốt nghiệp
2 Khóa luận tốt nghiệp
Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Tín dụng ngân hàng
2 Quản trị TS Nợ TS Có
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở khối ngành
Phần bắt buộc
1 Kinh tế vi mô
2 Kinh tế vĩ mô
   
3 Kinh tế lượng
   
4 Luật Kinh tế
   
5 Xác suất thống kê
Phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần sau)
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học
   
2 Tư duy biện luận
2.2. Kiến thức cơ sở ngành                                                              
1 Nhập môn ngành Tài chính – Ngân hàng
2 Marketing căn bản
3 Quản trị học
4 Nguyên lý thống kê kinh tế
5 Nguyên lý kế toán
6 Lý thuyết tài chính tiền tệ
7 Thuế
2.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ (nếu có)                   
Phần bắt buộc
1 Tài chính doanh nghiệp 1
2 Tài chính doanh nghiệp 2
3 Thị trường chứng khoán
4 Kế toán Tài chính
5 Thanh toán quốc tế
6 Anh văn chuyên ngành 1
   
7 Anh văn chuyên ngành 2
8 Nghiệp vụ NHTM
9 Tin học ứng dụng trong ngành TC
10 Thị trường tài chính phái sinh
11 Kế toán ngân hàng TM
12 Quản trị NHTM
13 Phân tích Báo cáo tài chính
Phần tự chọn (chọn 5 trong 9 học phần sau)
1 Thiết lập & Đầu tư dự án
2 Tài chính quốc tế
3 Định giá doanh nghiệp
4 Đầu tư tài chính
5 Thẩm định tín dụng
6 Kinh doanh ngoại hối
7 Ngân hàng số (Digital Banking)
8 Marketing ngân hàng
9 Quản trị rủi ro trong ngân hàng

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mac -Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Pháp luật đại cương
7 Anh văn 1
8 Anh văn 2
9 Tin học đại cương
10 Giáo dục thể chất *
11 LT- GDQP- An ninh*
12 TH- GDQP-An ninh*
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở khối ngành
Phần bắt buộc
1 Kinh tế vi mô
2 Kinh tế vĩ mô
3 Kinh tế lượng
4 Luật Kinh tế
5 Xác suất thống kê
Phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần sau)
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học
2 Tư duy biện luận
2.2. Kiến thức cơ sở ngành
1 Nhập môn ngành Tài chính – Ngân hàng
2 Marketing căn bản
3 Quản trị học
4 Nguyên lý thống kê kinh tế
5 Nguyên lý kế toán
6 Lý thuyết tài chính tiền tệ
7 Thuế
2.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ (nếu có)
Phần bắt buộc
1 Tài chính doanh nghiệp 1
2 Tài chính doanh nghiệp 2
3 Thị trường chứng khoán
4 Kế toán Tài chính
5 Thanh toán quốc tế
6 Anh văn chuyên ngành 1
7 Anh văn chuyên ngành 2
8 Nghiệp vụ NHTM
9 Tin học ứng dụng trong ngành TC
10 Thị trường tài chính phái sinh
11 Kế toán ngân hàng TM
12 Quản trị NHTM
13 Phân tích Báo cáo tài chính
Phần tự chọn (chọn 5 trong 9 học phần sau)
1 Thiết lập & Đầu tư dự án
2 Tài chính quốc tế
3 Định giá doanh nghiệp
4 Đầu tư tài chính
5 Thẩm định tín dụng
6 Kinh doanh ngoại hối
7 Ngân hàng số (Digital Banking)
8 Marketing ngân hàng
9 Quản trị rủi ro trong ngân hàng
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
1 Thực tập tốt nghiệp
2 Khóa luận tốt nghiệp
Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Tín dụng ngân hàng
2 Quản trị TS Nợ TS Có