CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Kỹ thuật Xây dựng là ngành học đào tạo Kỹ sư Xây dựng có năng lực tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công, quản lý giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng dân dụng, công trình xây dựng công nghiệp phục vụ đời sống con người như: nhà ở, nhà cao tầng, khách sạn, bệnh viện, trường học, nhà xưởng, trung tâm thương mại…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, toán học, các kiến thức kiến thức khoa học cơ sở ngành và kiến thức khoa học chuyên ngành, các phần mềm thiết kế chuyên ngành để phân tích, tổng hợp, tính toán, thiết kế, tổ chức thi công, tư vấn giám sát các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp trong thực tế.
  • Độc lập suy nghĩ, sáng tạo để có thể tham gia nghiên cứu khoa học, có thể giao tiếp, soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh, có khả năng làm việc nhóm và tư duy hội nhập quốc tế.
  • Có khả năng tự học và kiến thức nền tảng để học tập nâng cao trình độ và có ước muốn học tập suốt đời;
  • Có đạo đức trong nghề nghiệp, sống liêm chính, công bằng, vị tha, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, trung thành với tổ quốc và nhân dân.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Chương trình đào tạo tiên tiến, thường xuyên cập nhật xu hướng mới
  • Kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành ứng dụng
  • Chú trọng nâng cao trình độ tiếng Anh, khai thác phần mềm chuyên ngành

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Chương trình đào tạo kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành ứng dụng, được cập nhật hằng năm, được xây dựng dựa trên các chương trình giảng dạy hàng đầu ngành kỹ thuật xây dựng và nhu cầu phát triển của xã hội;
  • Trao dồi các kỹ năng chú trọng nâng cao trình độ Anh ngữ và kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành dùng trong thiết kế, quản lý xây dựng và tính toán giá thành công trình.

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

TS.Vũ Thị Bích Ngà

TS. Trần Thanh Hà

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác-Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê-nin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Anh văn I
7 Anh văn II
8 Tin học đại cương
9 Giải tích
10 Đại số tuyến tính
11 Xác suất – Thống kê
12 Vật lý đại cương
13 Kỹ năng giao tiếp và nghề nghiệp
14 Visual Basic for Applications
15 Giáo dục thể chất  (*)
16 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
17 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Đồ án tốt nghiệp
1 Đồ án Tốt nghiệp
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
1 Hình họa và Vẽ kỹ thuật
2 Cơ học cơ sở 
3 Sức bền vật liệu 1
4 Sức bền vật liệu 2
5 Thí nghiệm sức bền vật liệu
6 Cơ học kết cấu 1
7 Cơ học kết cấu 2
8 Địa chất công trình
9 Cơ học đất
10 Thí nghiệm cơ học đất
11 Vật liệu xây dựng
12 Thí nghiệm vật liệu xây dựng
13 Trắc địa
14 Thực tập trắc địa
15 Kết cấu bê tông cốt thép
16 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
17 Kết cấu thép
18 Động lực học kết cấu
19 Phương pháp phần tử hữu hạn
2.2. Kiến thức chuyên ngành
1 Kiến trúc và cấu tạo Kiến trúc
2 Đồ án kiến trúc
3 Nền và móng 
4 Đồ án nền móng 
5 Kết cấu công trình thép 
6 Đồ án kết cấu công trình thép 
7 Kết cấu công trình bê tông cốt thép 
8 Đồ án kết cấu công trình bê tông cốt thép 
9 Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép
10 Móng nhà cao tầng
11 Kỹ thuật thi công và Máy xây dựng
12 Tổ chức thi công và An toàn lao động
13 Đồ án tổ chức thi công
14 Quản lý dự án xây dựng và Luật xây dựng
15 Kinh tế xây dựng và dự toán công trình
16 Đồ án lập dự toán và định giá công trình
17 Ứng dụng tin học trong vẽ kỹ thuật xây dựng (Auto CAD) 
18 Ứng dụng tin học trong tính toán kết cấu (Etab và Safe) 
19 Anh văn chuyên ngành I
20 Anh văn chuyên ngành II
21 Đấu thầu xây dựng
22 Ứng dụng BIM và REVIT trong xây dựng
23 Kết cấu liên hợp thép – bê tông 
24 Kết cấu bê tông dự ứng lực 
25 Thực tập tốt nghiệp
Phần tự chọn 
26 Sửa chữa hư hỏng và nâng cấp công trình
27 Kết cấu bê tông cường độ cao và siêu cao
28 Quản lý chất lượng và Tư vấn giám sát
29 Đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng
30 Cấp thoát nước

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác-Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác Lê-nin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Anh văn I
7 Anh văn II
8 Tin học đại cương
9 Giải tích
10 Đại số tuyến tính
11 Xác suất – Thống kê
12 Vật lý đại cương
13 Kỹ năng giao tiếp và nghề nghiệp
14 Visual Basic for Applications
15 Giáo dục thể chất (*)
16 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
17 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
1 Hình họa và Vẽ kỹ thuật
2 Cơ học cơ sở
3 Sức bền vật liệu 1
4 Sức bền vật liệu 2
5 Thí nghiệm sức bền vật liệu
6 Cơ học kết cấu 1
7 Cơ học kết cấu 2
8 Địa chất công trình
9 Cơ học đất
10 Thí nghiệm cơ học đất
11 Vật liệu xây dựng
12 Thí nghiệm vật liệu xây dựng
13 Trắc địa
14 Thực tập trắc địa
15 Kết cấu bê tông cốt thép
16 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
17 Kết cấu thép
18 Động lực học kết cấu
19 Phương pháp phần tử hữu hạn
2.2. Kiến thức chuyên ngành
1 Kiến trúc và cấu tạo Kiến trúc
2 Đồ án kiến trúc
3 Nền và móng
4 Đồ án nền móng
5 Kết cấu công trình thép
6 Đồ án kết cấu công trình thép
7 Kết cấu công trình bê tông cốt thép
8 Đồ án kết cấu công trình bê tông cốt thép
9 Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép
10 Móng nhà cao tầng
11 Kỹ thuật thi công và Máy xây dựng
12 Tổ chức thi công và An toàn lao động
13 Đồ án tổ chức thi công
14 Quản lý dự án xây dựng và Luật xây dựng
15 Kinh tế xây dựng và dự toán công trình
16 Đồ án lập dự toán và định giá công trình
17 Ứng dụng tin học trong vẽ kỹ thuật xây dựng (Auto CAD)
18 Ứng dụng tin học trong tính toán kết cấu (Etab và Safe)
19 Anh văn chuyên ngành I
20 Anh văn chuyên ngành II
21 Đấu thầu xây dựng
22 Ứng dụng BIM và REVIT trong xây dựng
23 Kết cấu liên hợp thép – bê tông
24 Kết cấu bê tông dự ứng lực
25 Thực tập tốt nghiệp
Phần tự chọn
26 Sửa chữa hư hỏng và nâng cấp công trình
27 Kết cấu bê tông cường độ cao và siêu cao
28 Quản lý chất lượng và Tư vấn giám sát
29 Đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng
30 Cấp thoát nước
Đồ án tốt nghiệp
1 Đồ án Tốt nghiệp