CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN LOGISTICS & QL CHUỖI CUNG ỨNG

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Bộ môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, trực thuộc khoa Kỹ thuật Công nghệ – Đại học Quốc tế Hồng Bàng, được thành lập với mục tiêu đào tạo và chuẩn bị các sinh viên trở thành các tân cử nhân phục vụ cho các công việc trong ngành nghề hàng đầu trong Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng được trang bị các kiến thức từ tổng quan đến chuyên sâu trong sản xuất, lưu thông và phân phối hàng hóa, trong đó xoay quanh 3 mảng chính: Vận tải, kho bãi và xuất nhập khẩu.
  • Đào tạo sinh viên có khả năng thiết kế, tái thiết kế và vận hành hệ thống sản xuất và dịch vụ đồng thời quản lý và điều hành các hoạt động trong chuỗi cung ứng nhằm giúp giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Chương trình đào tạo mang tính chất ứng dụng kỹ thuật cao
  • Trang bị các kỹ năng mềm như giao tiếp, lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống
  • Phát triển khả năng ngoại ngữ, năng lực hội nhập quốc tế

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, dỡ hoặc bốc xếp hàng hóa lên tàu, xe, container…
  • Dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa: thuê hoặc cho thuê các kho chứa nguyên liệu, thiệt bị, các kho bãi container…
  • Dịch vụ đại lý vận tải/ freight forwarder, dịch vụ này bao gồm hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa.
  • Các dịch vụ bổ trợ khác: tiếp nhận, lưu kho, quản lý các thông tin có liên quan đến quá trình vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt chuỗi logistics, xử lý nhiều vấn đề phát sinh như hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa bị hư, lỗi mốt… tái phân phối các loại hàng hóa này, tiến hành hoạt động cho thuê và thuê mua container.

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

ThS. Bạch Xuân Quang

ThS. Nguyễn Thủy Tiên

ThS. Lê Thị Ngọc Lan

ThS. Nguyễn Ngô Trường An

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
1.1 Lý luận chính trị
1 Triết học Mác – Lê nin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh
4 Chủ nghĩa xã hội khoa học
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1.2 Khoa học xã hội
1 Tư duy biện luận
1.3 Ngoại ngữ
1 Anh văn I
2 Anh văn II
1.4 Toán học – Tin học – Khoa học tự nhiên
1 Giải tích
2 Đại số tuyến tính
3 Vật lý đại cương
4 Khoa học môi trường
5 Tin học đại cương
1.5 Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng An ninh
1 Giáo dục thể chất
2 LT – Giáo dục Quốc phòng – An ninh 
3 TH – Giáo dục Quốc phòng – An ninh 
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
1 Luận văn tốt nghiệp
2 Quản trị tồn kho
3 Logistics điện tử trong quản lý chuỗi cung ứng
4 Quản trị rủi ro
5 Kỹ thuật dự báo
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 
1 Xác suất thống kê trong kỹ thuật
2 Quản lý sản xuất
3 Kinh tế kỹ thuật
4 Giới thiệu về Logistics & quản lý chuỗi cung ứng
5 Những nguyên lý của Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
6 Quản trị học
7 Quản trị mua hàng
8 Quản lý dự án
9 Kỹ thuật hệ thống
2.2. Kiến thức ngành 
1 Quản lý nhà kho
2 Quản lý xuất nhập khẩu
3 Kỹ thuật điều độ
4 Quản lý vận hành cảng
5 Hệ thống Logistics quốc tế
6 Hoạch định mặt bằng
7 Hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng
8 Thiết kế chuỗi cung ứng và hệ thống Logistics
9 Các mô hình tất định trong vận trù học 
10 Thực tập 1
Chọn 2 trong 6
a Quản lý chất lượng
c Nguyên lý Marketing
d Quản trị nhân sự
e Luật kinh doanh
b Kỹ thuật ra quyết định đa mục tiêu
f Các mô hình bất định trong vận trù học 2
Chọn 2 trong 5
11 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
12 Nhập môn trí tuệ nhân tạo
14 Kỹ năng lãnh đạo
19 Kỹ thuật mô hình hóa & mô phỏng
7 Khai thác dữ liệu trong chuỗi cung ứng
2.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học
2 Sáng tạo và Khởi nghiệp
3 Anh văn chuyên ngành I
4 Anh văn chuyên ngành II
2.4. Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập 2

 

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
1.1 Lý luận chính trị
1 Triết học Mác – Lê nin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh
4 Chủ nghĩa xã hội khoa học
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1.2 Khoa học xã hội
1 Tư duy biện luận
1.3 Ngoại ngữ
1 Anh văn I
2 Anh văn II
1.4 Toán học – Tin học – Khoa học tự nhiên
1 Giải tích
2 Đại số tuyến tính
3 Vật lý đại cương
4 Khoa học môi trường
5 Tin học đại cương
1.5 Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng An ninh
1 Giáo dục thể chất
2 LT – Giáo dục Quốc phòng – An ninh
3 TH – Giáo dục Quốc phòng – An ninh
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
1 Xác suất thống kê trong kỹ thuật
2 Quản lý sản xuất
3 Kinh tế kỹ thuật
4 Giới thiệu về Logistics & quản lý chuỗi cung ứng
5 Những nguyên lý của Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
6 Quản trị học
7 Quản trị mua hàng
8 Quản lý dự án
9 Kỹ thuật hệ thống
2.2. Kiến thức ngành
1 Quản lý nhà kho
2 Quản lý xuất nhập khẩu
3 Kỹ thuật điều độ
4 Quản lý vận hành cảng
5 Hệ thống Logistics quốc tế
6 Hoạch định mặt bằng
7 Hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng
8 Thiết kế chuỗi cung ứng và hệ thống Logistics
9 Các mô hình tất định trong vận trù học
10 Thực tập 1
Chọn 2 trong 6
a Quản lý chất lượng
c Nguyên lý Marketing
d Quản trị nhân sự
e Luật kinh doanh
b Kỹ thuật ra quyết định đa mục tiêu
f Các mô hình bất định trong vận trù học 2
Chọn 2 trong 5
11 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
12 Nhập môn trí tuệ nhân tạo
14 Kỹ năng lãnh đạo
19 Kỹ thuật mô hình hóa & mô phỏng
7 Khai thác dữ liệu trong chuỗi cung ứng
2.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học
2 Sáng tạo và Khởi nghiệp
3 Anh văn chuyên ngành I
4 Anh văn chuyên ngành II
2.4. Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập 2
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
1 Luận văn tốt nghiệp
2 Quản trị tồn kho
3 Logistics điện tử trong quản lý chuỗi cung ứng
4 Quản trị rủi ro
5 Kỹ thuật dự báo