CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Ngành thiết kế đồ họa là ngành nghệ thuật ứng dụng sử dụng chủ yếu cho mục đích truyền thông. Là một ngành mới được sinh ra từ ngành cũ, thiết kế đồ họa “sinh ra” trong thời đại công nghệ số nên gắn liền với việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ cũng như đáp ứng được thị hiếu người dùng hiện nay.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Trang bị kiến thức về nền tảng nghệ thuật và phương pháp thiết kế, các kỹ thuật ứng dụng và sử dụng công nghệ trong thiết kế đồ họa, xu hướng phát triển các ứng dụng đồ họa trên thế giới. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng kết hợp giữa thiết kế với truyền thông, mỹ thuật, thương mại để đáp ứng tốt những yêu cầu của nền công nghiệp sáng tạo và giải trí hiện đại.
  • Có kiến thức cơ bản về nghệ thuật: mỹ thuật, hội họa, tin học ứng dụng đồ họa truyền thông và đồ họa kỹ thuật số, nguyên lý thiết kế đồ họa; nắm vững kiến thức về thiết kế nhận diện thương hiệu và sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính và các phần mềm thiết kế 2D-3D

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • SV được hưởng lợi từ hệ sinh thái hơn 500 doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường trong việc thực tế hóa chương trình đào tạo, đến việc thực hành, thực tập và nhận các cơ hội việc làm ngay từ năm nhất.
  • Được học tập, nghiên cứu và thực hành nghề nghiệp trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp;
  • Được tham gia các kỳ học ngắn hạn tại nước ngoài, và thực tập tại các công ty trong và ngoài nước.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Chuyên gia thiết kế tại các công ty truyền thông, quảng cáo, nhà xuất bản, tạp chí…;
  • Tổ chức thành lập doanh nghiệp chuyên về thiết kế đồ họa;
  • Làm việc với các vị trí thiết kế hoặc quản lý thiết kế tại các công ty trong và ngoài nước;
  • Khả năng học tập nâng cao trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ sau khi ra trường và tham gia giảng dạy ở các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành Thiết kế Đồ hoạ.
 

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
1.1. Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
1 Triết học Mác – Lê nin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2. Khoa học xã hội
1 Pháp luật đại cương
2 Cơ sở văn hoá Việt Nam
3 Tư duy biện luận
1.3. Tin học
1 Tin học đại cương
1.4. Ngoại ngữ
1 Anh văn 1
2 Anh văn 2
1.5. Giáo dục thể chất
1 Giáo dục thể chất
1.6. Giáo dục quốc phòng
1 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
2 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
1 Hình họa 1
2 Trang trí 1
3 Hình họa 2
4 Trang trí 2
5 Nguyên lý thị giác
6 Phát triển ý tưởng thiết kế
7 Nghệ thuật Nhiếp ảnh
8 Vẽ phối cảnh
9 Phương pháp nghiên cứu trong thiết kế
10 Lịch sử thiết kế chuyên ngành
11 Sản xuất quảng cáo và truyền thông
12 Adobe Illustrator
13 Adobe Photoshop
14 Adobe Indesign
15 3DS Max căn bản
16 3DS Max nâng cao
17 Nguyên lý thiết kế đồ họa
2.2. Kiến thức chuyên ngành
1 Nghệ thuật chữ
2 Biên tập & xử lý phim ảnh kỹ thuật số ( Adobe Premiere, Adobe after effect)
3 Kỹ thuật in
4 Thiết kế Logo & Ấn phẩm văn phòng
5 Thiết kế đồ họa thông tin
6 Thiết kế bao bì nhãn mác
7 Thiết kế dàn trang sách, báo, tạp chí
8 Thiết kế dàn trang brochure, catalogue, lịch
9 Thiết kế poster
10 Minh họa kỹ thuật số
11 Thiết kế đồ họa động
12 Thiết kế tổ chức sự kiện
13 Thiết kế giao diện website
14 Thiết kế TVC Quảng cáo
15 Hồ sơ năng lực cá nhân – Portfolio
16 Thực tập tốt nghiệp
17 Chuyên đề thiết kế tổng hợp
18 Quản lý dự án thiết kế
19 Khởi nghiệp chuyên ngành thiết kế
20 Anh văn chuyên ngành 1
21 Anh văn chuyên ngành 2
22 Kỹ năng giao tiếp khách hàng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
1.1. Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
1 Triết học Mác – Lê nin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
1.2. Khoa học xã hội
1 Pháp luật đại cương 
2 Cơ sở văn hoá Việt Nam
3 Tư duy biện luận
1.3. Tin học
1 Tin học đại cương
1.4. Ngoại ngữ
1 Anh văn 1
2 Anh văn 2
1.5. Giáo dục thể chất
1 Giáo dục thể chất
1.6. Giáo dục quốc phòng
1 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh  (*)
2 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh  (*)
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
1 Hình họa 1
2 Trang trí 1
3 Hình họa 2
4 Trang trí 2
5 Nguyên lý thị giác
6 Phát triển ý tưởng thiết kế
7 Nghệ thuật Nhiếp ảnh
8 Vẽ phối cảnh
9 Phương pháp nghiên cứu trong thiết kế
10 Lịch sử thiết kế chuyên ngành
11 Sản xuất quảng cáo và truyền thông
12  Adobe Illustrator
13  Adobe Photoshop
14  Adobe Indesign
15 3DS Max  căn bản
16 3DS Max nâng cao
17 Nguyên lý thiết kế đồ họa
2.2. Kiến thức chuyên ngành
1 Nghệ thuật chữ
2 Biên tập & xử lý phim ảnh kỹ thuật số ( Adobe Premiere, Adobe after effect)
3 Kỹ thuật in
4 Thiết kế Logo & Ấn phẩm văn phòng
5 Thiết kế đồ họa thông tin
6 Thiết kế bao bì nhãn mác
7 Thiết kế dàn trang sách, báo, tạp chí
8 Thiết kế dàn trang brochure, catalogue, lịch
9 Thiết kế poster
10 Minh họa kỹ thuật số
11 Thiết kế đồ họa động
12 Thiết kế tổ chức sự kiện
13 Thiết kế giao diện website
14 Thiết kế TVC Quảng cáo
15 Hồ sơ năng lực cá nhân – Portfolio
16 Thực tập tốt nghiệp
17 Chuyên đề thiết kế tổng hợp
18 Quản lý dự án thiết kế
19 Khởi nghiệp chuyên ngành thiết kế
20 Anh văn chuyên ngành 1
21 Anh văn chuyên ngành 2
22 Kỹ năng giao tiếp khách hàng