CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN NGÔN NGỮ HÀN QUỐC

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Hàn Quốc học là ngành trang bị kiến thức và kỹ năng tiếng Hàn để vận dụng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch… Chương trình đào tạo ngành Hàn Quốc học được thiết kế trên cơ sở Chương trình đào tạo của Đại học Konkuk, Đại học Quốc gia Chungbuk, Đại học Nữ Seoul.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân Hàn Quốc học được trang bị các kiến thức nền tảng chuyên sâu về ngôn ngữ – văn hóa Hàn Quốc, năng lực tham gia vào thị trường lao động trong nước, khu vực và toàn cầu.
  • Bên cạnh kiến thức về văn hoá, đất nước và con người Hàn Quốc, cử nhân Hàn Quốc học có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ Hàn Quốc (Topik 4/6) trong giao tiếp, nghiên cứu, giảng dạy; có khả năng biên phiên dịch Hàn – Việt, Việt – Hàn;

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Sinh viên được học tập với các chuyên gia ngôn ngữ và giảng viên bản xứ
  • Chương trình tiếng Anh tăng cường trình độ tương đương IELTS 5.0
  • Cơ hội nhận 2 bằng đại học khi chọn chương trình đào tạo song ngành

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Cử nhân Hàn Quốc học có thể làm biên/phiên dịch viên tiếng Hàn, làm nhân viên hành chính, thư ký văn phòng tại các ngoại giao đoàn, tổ chức quốc tế tại Việt Nam như Korea Foundation, KOICA, làm hướng dẫn viên lữ hành quốc tế, giảng dạy tiếng Hàn…;
  • Sinh viên tốt nghiệp được giới thiệu việc làm với các tổ chức, công ty, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Hàn;
  • Cử nhân Hàn Quốc học có thể nhận học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Hàn Quốc theo các chuyên ngành khác nhau..
  • Nhiều cơ hội việc làm cho các em sinh viên sau khi tốt nghiệp 

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

ThS. Kim Kyung Hee

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

ThS Heo seon

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
6 Cơ sở văn hóa Việt Nam
7 Tiếng Việt thực hành
8 Lịch sử văn minh thế giới
9 Anh văn I
10 Anh văn II
11 Tiếng Anh tăng cường
12 Tin học đại cương
13 Giáo dục thể chất
14 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
15 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Kiến thức chuyên ngành
STT Tên môn
1 Văn học và nghệ thuật Hàn Quốc
2 Địa lý và Du lịch Hàn Quốc
3 Lịch sử Hàn Quốc
4 Văn hóa Hàn Quốc
5 Xã hội Hàn Quốc
6 Kinh tế và Chính trị Hàn Quốc
Kiến thức cơ sở ngành
1 Nhập môn Hàn Quốc học
2 Nghe nói tiếng Hàn sơ cấp 1
3 Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 1
4 Đọc viết tiếng Hàn sơ cấp 1
5 Nghe nói tiếng Hàn sơ cấp 2
6 Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 2
7 Đọc viết tiếng Hàn sơ cấp 2
8 Nghe nói tiếng Hàn sơ trung cấp
9 Ngữ pháp tiếng Hàn sơ trung cấp
10 Đọc viết tiếng Hàn sơ trung cấp
11 Nghe nói tiếng Hàn trung cấp 1
12 Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp 1
13 Đọc viết tiếng Hàn trung cấp 1
14 Nghe nói tiếng Hàn trung cấp 2
15 Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp 2
16 Đọc viết tiếng Hàn trung cấp 2
17 Nghe nói tiếng Hàn trung cao cấp
18 Ngữ pháp tiếng Hàn trung cao cấp
19 Đọc viết tiếng Hàn trung cao cấp
Kiến thức bổ trợ ngành
STT Phần bắt buộc
1 Cấu tạo từ và câu trong tiếng Hàn
2 Tiếng Hàn thương mại
3 Văn ứng dụng
4 Biên dịch tiếng Hàn
5 Phiên dịch tiếng Hàn
6 Tin học ứng dụng (Hangul)
STT Phần tự chọn (Chọn 2 môn trong 4 môn)
1 Nghiệp vụ du lịch
2 Âm vị học tiếng Hàn
3 Phương pháp giáo dục tiếng Hàn
4 Kỹ năng viết Topik
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Học phần thay thế
Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp (có điều kiện – điểm trung bình từ 8.0 trở lên)
Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Phương pháp nghiên cứu Hàn Quốc học
2 Kỹ năng giao tiếp với người Hàn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
6 Cơ sở văn hóa Việt Nam
7 Tiếng Việt thực hành
8 Lịch sử văn minh thế giới
9 Anh văn I
10 Anh văn II
11 Tiếng Anh tăng cường
12 Tin học đại cương
13 Giáo dục thể chất
14 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
15 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)

 

Kiến thức chuyên ngành
STT Tên môn
1 Văn học và nghệ thuật Hàn Quốc
2 Địa lý và Du lịch Hàn Quốc
3 Lịch sử Hàn Quốc
4 Văn hóa Hàn Quốc
5 Xã hội Hàn Quốc
6 Kinh tế và Chính trị Hàn Quốc

 

Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Học phần thay thế
Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp (có điều kiện – điểm trung bình từ 8.0 trở lên)
Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Phương pháp nghiên cứu Hàn Quốc học
2 Kỹ năng giao tiếp với người Hàn
 
Kiến thức cơ sở ngành
1 Nhập môn Hàn Quốc học
2 Nghe nói tiếng Hàn sơ cấp 1
3 Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 1
4 Đọc viết tiếng Hàn sơ cấp 1
5 Nghe nói tiếng Hàn sơ cấp 2
6 Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 2
7 Đọc viết tiếng Hàn sơ cấp 2
8 Nghe nói tiếng Hàn sơ trung cấp
9 Ngữ pháp tiếng Hàn sơ trung cấp
10 Đọc viết tiếng Hàn sơ trung cấp
11 Nghe nói tiếng Hàn trung cấp 1
12 Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp 1
13 Đọc viết tiếng Hàn trung cấp 1
14 Nghe nói tiếng Hàn trung cấp 2
15 Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp 2
16 Đọc viết tiếng Hàn trung cấp 2
17 Nghe nói tiếng Hàn trung cao cấp
18 Ngữ pháp tiếng Hàn trung cao cấp
19 Đọc viết tiếng Hàn trung cao cấp

 

Kiến thức bổ trợ ngành
STT Phần bắt buộc
1 Cấu tạo từ và câu trong tiếng Hàn
2 Tiếng Hàn thương mại
3 Văn ứng dụng
4 Biên dịch tiếng Hàn
5 Phiên dịch tiếng Hàn
6 Tin học ứng dụng (Hangul)
STT Phần tự chọn (Chọn 2 môn trong 4 môn)
1 Nghiệp vụ du lịch
2 Âm vị học tiếng Hàn
3 Phương pháp giáo dục tiếng Hàn
4 Kỹ năng viết Topik