CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN TRUNG QUỐC HỌC

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Trung Quốc học là một ngành học thuộc nhóm ngành khu vực học chuyên nghiên cứu về Ngôn ngữ và Văn hoá quốc tế, giúp người học hiểu về đất nước và con người Trung Quốc để có thể chung sống, hợp tác cùng phát triển.

Cụ thể, Trung Quốc học là ngành học nghiên cứu toàn diện về đất nước Trung Hoa trên bình diện cung cấp các kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, địa lý, lịch sử, chính trị, nghệ thuật, xã hội… của đất nước Trung Quốc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Ngôn ngữ Trung Quốc là ngành học nghiên cứu về cách sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc trên mọi lĩnh vực: kinh tế, thương mại, du lịch, ngoại giao, biên phiên dịch …
  • Bên cạnh trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, chương trình học còn chú trọng đào tạo phát triển kỹ năng mềm, khả năng làm việc độc lập trong các hoạt động kí kết hợp đồng, đàm phán thương mại và nhiều hoạt động khác trong lĩnh vực về thương mại, kinh tế, du lịch.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Đội ngũ giảng viên cao cấp, chuyên gia ngôn ngữ của cơ quan ngoại giao, lãnh sự…
  • Sinh viên được phát triển các kỹ năng nghề nghiệp đa dạng như biên-phiên dịch, nghiệp vụ thư ký, nghiệp vụ du lịch…
  • Vui chơi và trải nghiệm trong các câu lạc bộ ngoại ngữ, nghệ thuật

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Cử nhân Trung Quốc học có thể làm biên/ phiên dịch, nhân viên hành chính, thư ký văn phòng tại các cơ quan ngoại giao, sở ngoại vụ, các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong; làm hướng dẫn viên kiêm thông dịch viên cho các công ty Lữ hành; giảng dạy tiếng Trung Quốc;
  • Cử nhân Trung Quốc học có thể tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn và nhận học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong theo các chuyên ngành khác nhau..

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

TS. Nguyễn Thị Tuyết Thanh

ThS. Đỗ Khắc Tính

Cô Zang Ge Fei

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngoại ngữ - Pháp luật
STT Tên môn
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
6 Phương pháp nghiên cứu khoa học         
7 Cơ sở văn hóa Việt Nam
8 Tiếng Việt thực hành
9 Lịch sử văn minh thế giới
10 Anh Văn I
11 Anh Văn II
12 Tiếng Anh tăng cường
13 Tin học đại cương 
14 Giáo dục thể chất 1
15 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
16 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)

 

Kiến thức chuyên ngành
STT Tên môn
1 Đất nước học TQ
2 Ngữ pháp tiếng Trung Quốc
3 Văn học Trung Quốc     
4 Văn hóa Trung Quốc 
5 Lý thuyết dịch tiếng Trung Quốc     

 

Kiến thức cơ sở ngành
STT Tên môn  
1 Nghe nói tiếng Trung Quốc sơ cấp 1 
2 Viết tiếng Trung Quốc sơ cấp 1 
3 Đọc hiểu tiếng Trung Quốc sơ cấp 1 
4 Nghe nói tiếng Trung Quốc sơ cấp 2 
5 Viết tiếng Trung Quốc sơ cấp 2 
6 Đọc hiểu tiếng Trung Quốc sơ cấp 2 
7 Nghe nói tiếng Trung Quốc sơ trung cấp 
8 Viết tiếng Trung Quốc sơ trung cấp
9 Đọc hiểu tiếng Trung Quốc sơ trung cấp 
10 Nghe nói tiếng Trung Quốc trung cấp 1 
11 Viết tiếng Trung Quốc trung cấp 1 
12 Đọc hiểu tiếng Trung Quốc trung cấp 1
13 Nghe nói tiếng Trung Quốc trung cấp 2 
14 Viết tiếng Trung Quốc trung cấp 2 
15 Đọc hiểu tiếng Trung Quốc trung cấp 2 
16 Nghe nói tiếng Trung Quốc trung cao cấp 
17 Viết tiếng Trung Quốc trung cao cấp 
18 Đọc hiểu tiếng Trung Quốc trung cao cấp

 

Kiến thức bổ trợ ngành
STT Học phần bắt buộc
1 Dịch nói Trung – Việt, Việt – Trung            
2 Dịch Viết Trung – Việt, Việt – Trung               
3 Văn ứng dụng Tiếng Trung Quốc              
4 Tiếng Trung Quốc thương mại            
5 Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Trung Quốc             
STT Học phần tự chọn
1 Tiếng Trung Quốc du lịch            
2 Quan hệ đối ngoại Trung – Việt                          
3 Nghiệp vụ du lịch            
4 Tiếng Trung Quốc cho công ty và văn phòng            
Thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp
STT Tên môn            
1 Thực tập tốt nghiệp             
2 Khóa luận tốt nghiệp            
  Môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Dich nâng cao            
2 Viết Tổng hợp