CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

CỬ NHÂN VIỆT NAM HỌC

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Chương trình đào tạo Cử nhân Việt Nam học có phẩm chất chính trị vững vàng, hoàn thiện cả về mặt kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng xử lý và có tinh thần, thái độ phục vụ tốt để đáp ứng tốt yêu cầu của công việc liên quan đến đất nước, con người Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Chương trình đào tạo chủ trong đào tạo sinh viên trở thành các chuyên gia tư vấn về các vấn đề của Việt Nam (địa bàn đầu tư, luật pháp Việt Nam, văn hóa, và vùng miền Việt Nam…) cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Đồng thời các kiến thức này sẽ giúp cho sinh viên làm việc tốt trong lĩnh vực du lịch.
 • Sinh viên học ngành Việt Nam học tại đại học Quốc tế Hồng Bàng ngoài ngoại ngữ tiếng Anh còn có thể được chọn học các ngoại ngữ tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật như một ngoại ngữ chính.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Sinh viên được học tập tại Con tàu tri thức CỎ SƠ SỞ vật sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) sau chất hiện đại và khang trang, khi tốt nghiệp đại học ngay tại phục vụ đầy đủ nhu cầu học tập, trường.
 • Trường Đại học Quốc tế thực hành sinh hoạt đội nhóm. Hồng Bàng là trường thứ 2 tại cho sinh viên. Các em sẽ được Việt Nam có đào tạo đủ 3 bậc sử dụng các khu tiện ích của học về Việt Nam học gồm Cử trường như: phòng gym, sân nhân, Thạc Sĩ và Tiến Sĩ. chơi golf 3D, khu thể thao ngoài trời, thư viện, phòng máy, phòng tác toàn diện với hàng loạt tập tĩnh tâm, MozartMusic hall, khu đoàn và doanh nghiệp lớn. 
 • Được giảng dạy bởi các viên được thực tập ở các công giảng viên chất lượng cao là các ty lớn uy tín. Đồng thời lễ ký kết giáo sư tiến sĩ có nhiều kinh cũng tạo ra ngân hàng dữ liệu nghiệm giảng dạy và nghiên cứu việc làm cho sinh viên sau khi trong ngành Việt Nam học ra trường.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

 • Hiện Việt Nam là thị trường thu hút nhiều đầu tư nước ngoài, nhu cầu tuyển dụng các chuyên gia tư vấn về VNH đang rất lớn. Nhằm tư vấn về khu vực đầu tư và đưa ra các chính sách hợp lý về lao động, bảo hiểm, chính trị cho Công ty nước ngoài.
 • Khi ra trường, sinh viên ngành Việt Nam Học Có thể đảm nhận được nhiều vị trí công việc và có mức thu nhập cao từ 15 đến 30 triệu. Sinh viên ngành Việt Nam học ra trường có thể ứng tuyển vào các vị trí công việc sau.
 • Làm chuyên gia tư vấn Việt Nam Học cho các đối tượng trong và ngoài nước có nhu cầu hiểu biết về Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. • Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài như một ngoại ngữ.
  Hướng dẫn viên du lịch xuyên quốc gia.
 • Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam Học trong các cơ quan giáo dục, nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
 • Làm việc tại các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, Cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, công ty du lịch, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở trong và ngoài nước về những công việc có liên quan đến Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
6 Cơ sở văn hóa Việt Nam
7 Tiếng Việt thực hành
8 Lịch sử văn minh thế giới
9 Anh văn I
10 Anh văn II
11 Tiếng Anh tăng cường
12 Tin học đại cương
13 Giáo dục thể chất
14 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
15 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Kiến thức chuyên ngành
STT Tên môn
1 Văn học và nghệ thuật Hàn Quốc
2 Địa lý và Du lịch Hàn Quốc
3 Lịch sử Hàn Quốc
4 Văn hóa Hàn Quốc
5 Xã hội Hàn Quốc
6 Kinh tế và Chính trị Hàn Quốc
Kiến thức cơ sở ngành
1 Nhập môn Hàn Quốc học
2 Nghe nói tiếng Hàn sơ cấp 1
3 Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 1
4 Đọc viết tiếng Hàn sơ cấp 1
5 Nghe nói tiếng Hàn sơ cấp 2
6 Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 2
7 Đọc viết tiếng Hàn sơ cấp 2
8 Nghe nói tiếng Hàn sơ trung cấp
9 Ngữ pháp tiếng Hàn sơ trung cấp
10 Đọc viết tiếng Hàn sơ trung cấp
11 Nghe nói tiếng Hàn trung cấp 1
12 Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp 1
13 Đọc viết tiếng Hàn trung cấp 1
14 Nghe nói tiếng Hàn trung cấp 2
15 Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp 2
16 Đọc viết tiếng Hàn trung cấp 2
17 Nghe nói tiếng Hàn trung cao cấp
18 Ngữ pháp tiếng Hàn trung cao cấp
19 Đọc viết tiếng Hàn trung cao cấp
Kiến thức bổ trợ ngành
STT Phần bắt buộc
1 Cấu tạo từ và câu trong tiếng Hàn
2 Tiếng Hàn thương mại
3 Văn ứng dụng
4 Biên dịch tiếng Hàn
5 Phiên dịch tiếng Hàn
6 Tin học ứng dụng (Hangul)
STT Phần tự chọn (Chọn 2 môn trong 4 môn)
1 Nghiệp vụ du lịch
2 Âm vị học tiếng Hàn
3 Phương pháp giáo dục tiếng Hàn
4 Kỹ năng viết Topik
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Học phần thay thế
Thực tập tốt nghiệp
1 Thực tập tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp (có điều kiện – điểm trung bình từ 8.0 trở lên)
Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Phương pháp nghiên cứu Hàn Quốc học
2 Kỹ năng giao tiếp với người Hàn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên môn
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
6 Cơ sở văn hóa Việt Nam
7 Tiếng Việt thực hành
8 Lịch sử văn minh thế giới
9 Anh văn I
10 Anh văn II
11 Tiếng Anh tăng cường
12 Tin học đại cương
13 Giáo dục thể chất
14 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
15 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Học phần tự chọn
STT Tên môn
1 Dẫn luận ngôn ngữ
2 Tổ chức sự kiện
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Học phần thay thế
STT Tên môn
1 Thực tập tốt nghiệp
2 Khóa luận tốt nghiệp (có điều kiện – điểm trung bình từ 8.0 trở lên)
Môn thay thế khóa luận tốt nghiệp
1 Phương pháp giảng dạy tiếng Việt
2 Công nghiệp văn hóa
Kiến thức cơ sở ngành
STT Tên môn
1  Nhập môn Khu vực học và Việt Nam học
2 Địa lý Việt Nam tự nhiên, nhân văn và kinh tế
3 Nghiệp vụ du lịch
4 Luật kinh tế Việt nam
5 Giao tiếp văn hóa
Học phần bắt buộc
STT Tên môn
1 Việt Nam trong xu thế hội nhập Quốc tế
2 Đô thị Việt nam
3 Nông thôn Việt nam
4 Tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam
5 Phong tục và lễ hội Việt Nam
6 Quan hệ công chúng
7 Tiến trình Lịch sử Việt nam
8 Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam
9 Các loại hình nghệ thuật biểu diễn Việt Nam
10 Kiến trúc Việt Nam
11 Kinh tế Việt Nam
12 Ngữ pháp tiếng Việt
13 Các dân tộc Việt nam
14 Ẩm thực Việt Nam
15 Khu vực ASEAN
16 Di sản văn hóa Việt Nam
17 Biển đảo Việt nam
18 Du lịch Việt Nam
19 Lịch sử tiếng Việt
20 Văn hóa dân gian Việt Nam