CƠ SỞ VẬT CHẤT NGÀNH

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

THÔNG TIN NGÀNH HỌC

Ngành Quản trị khách sạn là ngành học về cách thức tổ chức và quản lý các hoạt động của khách sạn một cách hợp lý và mang lại hiệu quả cao nhất, bao gồm: quản lý nhân sự, kiểm soát ngân sách và báo cáo tài chính, chỉ đạo và điều phối các bộ phận của khách sạn như lễ tân, phục vụ, nhà bếp, kế toán, buồng phòng đến ẩm thực, sự kiện…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Ngành học đào tạo cách thức tổ chức và quản lý các hoạt động của khách sạn gồm quản lý nhân sự, kiểm soát ngân sách và báo cáo tài chính, chỉ đạo và điều phối các bộ phận, ẩm thực, tổ chức sự kiện…
  • Ngành Quản trị khách sạn của HIU được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập cao về môi trường làm việc và các chuẩn mực về chất lượng dịch vụ của thế giới, đáp ứng các xu thế chính của ngành kinh doanh khách sạn toàn cầu.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Chương trình học lồng ghép nhiều hoạt động trong môi trường kinh doanh thực tiễn
  • Môi trường học tập năng động theo tiêu chuẩn quốc tế
    Thực hành tại Khu tổ hợp Sulyna Hotel chuẩn 5 sao ngay tại HIU

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Quản lý hoặc chuyên viên các bộ phận tiền sảnh – lễ tân, phòng, ẩm thực, bếp, hội nghị, yến tiệc, nhân sự, tài chính – kế toán, marketing… tại các resort, khách sạn, khu du lịch nghĩ dưỡng, vui chơi giải trí…
  • Cán bộ điều hành, tiếp thị, nhân sự, tài chính tại các cơ quan nghiên cứu, kinh doanh du lịch trong và ngoài nước.

  • Nhân viên bộ phận F&B, Bartender, giám sát, bán hàng… hoặc các vị trí quản lý cấp cơ sở tại các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc các mô hình kinh doanh dịch vụ khác.

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU NGÀNH

ThS. Nguyễn Hữu Nghị

ThS. Lê Thị Kim Liên

ThS. Trương Thị Xuân Đào

TS. Bùi Thị Ngọc Phương

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Pháp luật đại cương
7 Anh văn 1
8 Anh văn 2
9 Tin học Đại cương
10 Giáo dục thể chất 
11 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
12 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
3.1. Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp
3.2. Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp
1 Đề án kinh doanh
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
1 Kinh tế du lịch 
2 Quản trị học
3 Marketing du lịch 
2.2. Kiến thức ngành
1 Tâm lý & Giao tiếp trong du lịch
2 Quản trị chiến lược kinh doanh du lịch
3 Quản trị nhân sự trong du lịch
4 Đổi mới & Khởi nghiệp
5 Quản lý truyền thông
6 Pháp luật trong du lịch
7 Quản trị du lịch MICE
Phần tự chọn (chọn 1 trong 2)
1 Phương pháp nghiên cứu trong du lịch
2 Hành vi tổ chức
2.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ
2.3.1. Kiến thức chuyên ngành
1 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
2 Quản lý doanh thu
3 Tiếng Anh chuyên ngành ẩm thực
4 Tổ chức quản lý sự kiện 
5 Quản trị tài chính trong kinh doanh du lịch
6 Nghiệp vụ nhà hàng
7 Bartender & wine
8 Quản lý bộ phận ẩm thực
9 Nghiệp vụ tiền sảnh
10 Nghiệp vụ buồng
11 Quản lý lưu trú
12 Nghiệp vụ bếp nóng
13 Nghiệp vụ bếp bánh
Phần tự chọn (chọn 1 trong 2)
14a Quản trị dự án du lịch
14b Phát triển du lịch bền vững
2.3.2. Kiến thức bổ trợ 
1 Kỹ năng thuyết trình
2 Kỹ năng tư duy phản biện
3 Kỹ năng đàm phán
Phần tự chọn (chọn 2 trong 3)
5a Kỹ năng tổ chức & làm việc nhóm
5b Lễ tân ngoại giao
5c Kỹ năng quản lý thời gian
2.4. Kiến thức trải nghiệm
1 Đào tạo định hướng ngành kinh doanh khách sạn
2 Internship 1
3 Internship 2
4 Sulyna concept
5 Chuyên đề thực tế 1 
6 Chuyên đề thực tế 2

MÔN HỌC TIÊU BIỂU NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Pháp luật đại cương
7 Anh văn 1
8 Anh văn 2
9 Tin học Đại cương
10 Giáo dục thể chất
11 LT – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
12 TH – Giáo dục quốc phòng – An ninh (*)
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.1. Kiến thức cơ sở ngành
1 Kinh tế du lịch
2 Quản trị học
3 Marketing du lịch
2.2. Kiến thức ngành
1 Tâm lý & Giao tiếp trong du lịch
2 Quản trị chiến lược kinh doanh du lịch
3 Quản trị nhân sự trong du lịch
4 Đổi mới & Khởi nghiệp
5 Quản lý truyền thông
6 Pháp luật trong du lịch
7 Quản trị du lịch MICE
Phần tự chọn (chọn 1 trong 2)
1 Phương pháp nghiên cứu trong du lịch
2 Hành vi tổ chức
2.3. Kiến thức chuyên ngành và bổ trợ
2.3.1. Kiến thức chuyên ngành
1 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
2 Quản lý doanh thu
3 Tiếng Anh chuyên ngành ẩm thực
4 Tổ chức quản lý sự kiện
5 Quản trị tài chính trong kinh doanh du lịch
6 Nghiệp vụ nhà hàng
7 Bartender & wine
8 Quản lý bộ phận ẩm thực
9 Nghiệp vụ tiền sảnh
10 Nghiệp vụ buồng
11 Quản lý lưu trú
12 Nghiệp vụ bếp nóng
13 Nghiệp vụ bếp bánh
Phần tự chọn (chọn 1 trong 2)
14a Quản trị dự án du lịch
14b Phát triển du lịch bền vững
2.3.2. Kiến thức bổ trợ
1 Kỹ năng thuyết trình
2 Kỹ năng tư duy phản biện
3 Kỹ năng đàm phán
Phần tự chọn (chọn 2 trong 3)
5a Kỹ năng tổ chức & làm việc nhóm
5b Lễ tân ngoại giao
5c Kỹ năng quản lý thời gian
2.4. Kiến thức trải nghiệm
1 Đào tạo định hướng ngành kinh doanh khách sạn
2 Internship 1
3 Internship 2
4 Sulyna concept
5 Chuyên đề thực tế 1
6 Chuyên đề thực tế 2
Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp/Các học phần thay thế
3.1. Khóa luận tốt nghiệp
1 Khóa luận tốt nghiệp
3.2. Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp
1 Đề án kinh doanh