Công thức và cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Điểm tốt nghiệp 2022 được tính theo công thức dưới đây:

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG trên cổng BỘ GIÁO DỤC 2022: TẠI ĐÂY